Oblicz.com.pl

Aktualności

Czym się kierować przy wyborze szkoły dla dziecka? (artykuł partnera)
Średnia arytmetyczna w Scratch
Wirtualna tablica
Rysujemy algorytmy: wstęp do schematów blokowych
Input i print - średnia arytmetyczna w pythonie
Wielkie liczby i horror wojny
Formalizm podstawy programowej a arkusze odpowiedzi
Matematyka po angielsku
Ig Noble - matematyka na wesoło
Edukacja w przedszkolu (artykuł sponsorowany)
Losujemy ... moneta (cz.1) - nowa seria artykułów - temat przewodni - statystyka
Gdy nie pamiętam wzoru
Co nowego w portalu?


Grupa na FB

Jak korzystać ze strony?

Najnowsze egzaminy:

Próbny egzamin ósmoklasisty - kwiecień 2020
Egzamin gimnazjalny 2019, zadania z odpowiedziami
Matura z matematyki poziom podstawowy 2019, zadania z odpowiedziami

Tematyczne arkusze egzaminacyjne:

Poziom klasy 7 i 8 oraz gimnazjumPoziom szkoły średniej (PP)
PotęgiPierwiastki
PierwiastkiPotęgi
ProcentyLogarytmy
WykresyProcenty
Doświadczenia losoweWyrażenia algebraiczne
Twierdzenie Pitagorasa Równania iloczynowe
Bryły Równania wymierne
Funkcja kwadratowa
Nierówności I stopnia
Nierówności kwadratowe
Ciągi
Tożsamości trygonometryczne
Proste, punkty, odcinki (geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej)
Kąt wpisany i kąt środkowy w okręgu
Mediana i średnia arytmetyczna
Kombinatoryka
Statystyka opisowa

Arkusze są cyklicznie uzupełniane o nowe działy oraz zadania.

Nowości na kanale YT:

Czym się kierować przy wyborze szkoły dla dziecka?

(Artykuł partnera)

Dzieci spędzają w szkołach bardzo dużo czasu. Cały proces edukacji od momentu rozpoczęcia pierwszej klasy podstawowej do zakończenia studiów to prawie ⅓ życia człowieka. Dlatego tak ważną decyzją jest wybór pierwszej szkoły, do której uda się dziecko. To pierwsza placówka tego typu, z którą ma się kontakt. Na co zwracać uwagę podczas wybierania szkoły dla dziecka?

Co brać pod uwagę przy wyborze nowoczesnej szkoły dla swojego dziecka?

Wybór pierwszej szkoły dla dziecka to niemałe wyzwanie dla każdego rodzica. Placówek, szczególnie w dużych miastach, jest naprawdę sporo. Ich oferty są bardzo często bogate i zawierają mnóstwo pozycji. Jednak równie ważna jest atmosfera panująca w szkole i nauczyciele, którzy w niej pracują. Takich rzeczy nie da się sprawdzić na stronie internetowej, aby to poczuć, trzeba wybrać się osobiście na teren placówki. Na co jeszcze należy zwracać uwagę, kiedy wybiera się pierwszą, nowoczesną szkołę dla swojego dziecka?

Czytaj dalej"Czym się kierować przy wyborze szkoły dla dziecka?"

Egzamin ósmoklasisty maj 2021

Zadania z egzaminu próbnego ósmoklasisty z 26.05.2021.

Po publikacji arkusza przez CKE zadania będą pojawiały się na stronie.

 

 

Zadanie bezz odpowiedzi i analizy

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura podstawowa 2021

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Jak przebiega proces rekrutacji do szkół i czy coś się zmieniło z powodu koronawirusa?

Artykuł partnera

Jak wiadomo z powodu koronawirusa wprowadzona wiele obostrzeń, a dzieci uczyły się online. Jednak egzaminów nie można było w ten sposób przeprowadzić, dlatego też odbyły się, ale z zachowaniem największych restrykcji sanitarnych. Tutaj pojawiają się też pytania, skoro jest już po egzaminach, to jak wygląda sama rekrutacja i czy coś się zmieniło?

Czytaj dalej"Jak przebiega proces rekrutacji do szkół i czy coś się zmieniło z powodu koronawirusa?"

Rysujemy algorytmy: wstęp do schematów blokowych

Jeżeli zaczynacie swoją przygodę z programowaniem to pewnie spotkaliście się z pojęciem algorytmu. Pozwólcie, że zacytuję wikipedię:

"Schemat blokowy – narzędzie służące do przedstawienia kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Jest to diagram, na którym procedura, system lub program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne połączone wektorami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania."

wikipedia

Zanim przejdziemy do wykorzystania schematów w programowaniu to rozpocznijmy od zagadnienia z życia codziennego. Część czynności wykonujecie intuicyjnie. Praktycznie każdy proces możemy rozbić na poszczególne kroki. Na ich podstawie możemy zbudować algorytm, który skutecznie może być wizualizowany w postaci schematu blokowego.

Załóżmy, że zamierzamy ugotować makaron.

Aby wykonać tą czynność potrzebujemy garnka, kuchenki, wody, makaronu i soli. Trzy ostatnie elementy to dane wejściowe, z których otrzymamy dane wyjściowe, czyli ugotowany makaron. Zastanówmy się, co musimy zrobić, aby ugotować to danie:

  • garnek stawiamy na kuchence,
  • wlewamy wodę do garnka,
  • wsypujemy szczyptę soli,
  • doprowadzamy wodę do wrzenia,
  • wsypujemy makaron,
  • czekamy 7 minut od czasu do czasu mieszając,
  • sprawdzamy, czy makaron jest ugotowany,
  • przekładamy na talerz.

Prosty i dla wielu z Was intuicyjny proces został pokazany w formie listy kroków. Chcesz wiedzieć jak to zapisać w postaci schematy blokowego i jak korzystać przy tym z DrawIO to zapraszam do dalszej części wpisu.

Czytaj dalej"Rysujemy algorytmy: wstęp do schematów blokowych"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-1)

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość równą 2 (zobacz rysunek).

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. 24+2\sqrt{3}

B. 24+6\sqrt{3}

C. 24+12\sqrt{3}

D. 24+24\sqrt{3}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 24"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 23

Zadanie 23 (0-1)

Punkty A=(3,7) i C=(−4,6) są końcami przekątnej kwadratu ABCD. Promień okręgu opisanego na tym kwadracie jest równy

A. \frac{\sqrt{2}}{2}

B. \frac{5}{2}

C. \frac{5\sqrt{2}}{2}

D. 5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 23"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 22

Zadanie 22 (0-1)

Prosta k ma równanie y=-\frac{4}{7}x+24. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej k jest równy

A. \frac{7}{4}

B. (-\frac{7}{4})

C. (-\frac{4}{7})

D. \frac{4}{7}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 22"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1)

W układzie współrzędnych dane są dwa punkty A=(1,−2) oraz B=(3,1). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy

A. (-\frac{3}{2})

B. (-\frac{2}{3})

C. \frac{2}{3}

D. \frac{3}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 21"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 70. Na boku AB obrano punkt E, na przekątnej AC obrano punkt F, a na boku AD obrano punkt G – tak, że czworokąt AEFG jest prostokątem (zobacz rysunek). Ponadto |EF|=30 i |GF|=40.

Obwód prostokąta ABCD jest równy

A. 158

B. 196

C. 336

D. 490

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 20"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku w punkcie O. Cięciwy DB i AC przecinają się w punkcie E, |∡ACB|=55° oraz |∡AEB|=140° (zobacz rysunek).

Wtedy miara kąta DAC jest równa

A. 45°

B. 55°

C. 70°

D. 85°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1)

Okrąg o środku w punkcie O jest wpisany w trójkąt ABC. Wiadomo, że |AB|=|AC| i |∡BOC|=100° (zobacz rysunek).

Wtedy miara kąta BAC jest równa

A. 20°

B. 30°

C. 40°

D. 50°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 18"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1)

Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg o środku S. Bok AD jest średnicą tego okręgu, a miara kąta BDC jest równa 20° (zobacz rysunek).

Wtedy miara kąta BSC jest równa

A. 10°

B. 20°

C. 30°

D. 40°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 17"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Kąt α jest ostry i sin \alpha=\frac{7}{25}. Wynika stąd, że

A. cos \alpha=\frac{576}{625}

B. cos \alpha=\frac{24}{25}

C. cos \alpha=-\sqrt{\frac{24}{25}}

D. cos \alpha=\frac{18}{25}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 16"