Arkusz egzaminacyjny - pierwiastki

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - PIERWIASTKI. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty.


Zadania egzaminacyjne: pierwiastki

Zadanie 1 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 7

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Iloraz \(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75} \cdot \sqrt{3}}\) jest równy

A. \(\frac{2 \sqrt{3}}{15}\)

B. \(\frac{2}{5}\)

C. \(\frac{4 \sqrt{3}}{15}\)

D. \(\frac{4}{5}\)

Zadanie 2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 3

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną. P F
Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną. P F

Zadanie 3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 7

Dane są trzy wyrażenia:

I. \((2\sqrt{3})^2\) II. \(2\sqrt{2}\cdot4\sqrt{2}\) III. \(\frac{4\sqrt{18}}{\sqrt{2}}\)

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. I, II i III.

Zadanie 4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 5

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba \(\sqrt[3]{81 \cdot 64}\) jest równa

A. \(72\)

B. \(36\)

C. \(24\sqrt[3]{3}\)

D. \(12\sqrt[3]{3}\)

Zadanie 5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 4

Dane jest przybliżenie \(\sqrt{5} \approx 2,236\)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

\(\sqrt{20} \approx 2\cdot 2,236\) P F
\(\sqrt{500} \approx 22,36\) P F

Zadanie 6 (0-1) - przykładowy egzamin ósmoklasisty 2018, zadanie 14

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba \(a=\sqrt{125}-1\) jest A/B

A. mniejsza od 10 B. większa od 10

Liczba \(b=4\sqrt{6}-10\) jest C/D

C. ujemna D. dodatnia

Zadanie 7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 18

Prostokąt o wymiarach \(3\sqrt{3}\) cm i \(5\sqrt{3}\) cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole jednego kwadratu jest równe

A. \(1\) cm3 B. \(\sqrt{3}\) cm3 C. \(\sqrt{45}\) cm3 D. \(3\) cm3

 Arkusz egzaminacyjny - pierwiastki
5 (100%) 2 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

86 − 84 =