Arkusz egzaminacyjny - pierwiastki

Arkusz egzaminacyjny - pierwiastki

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - PIERWIASTKI. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty.


Zadania egzaminacyjne: pierwiastki

Zadanie 1 (0-1) - egzamin ósmoklasisty maj 2023, zadanie 5

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wyrażenie √81 − √49 jest równe A/B

A. 2

B. √32

Wyrażenie √144 + √25 jest równe C/D

C. 13

D. 17

Zadanie 2 (0-1) - egzamin ósmoklasisty maj 2021, zadanie 7

Do liczby -√10 dodajemy 5.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Otrzymany wynik jest liczbą

A. większą od 1.

B. dodatnią mniejszą od 1.

C. mniejszą od (– 8).

D. ujemną większą od (– 8).

Zadanie 3 (0-1) - egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020, zadanie 6

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia √3(√27-√12)

A. √3

B. 3

C. √45

D. √69

Zadanie 4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2019, zadanie 7

Dane są liczby: a=4√3, b=3√8, c=6√2, d=2√6.

Która zależność jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. a>b

B. b<c

C. a>d

D. c=d

Zadanie 5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 7

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Iloraz jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 3

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba jest liczbą naturalną. P F
Liczba jest liczbą ujemną. P F

Zadanie 7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 7

Dane są trzy wyrażenia:

I. (2√3)2 II. 2√2·4√2 III.

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. I, II i III.

Zadanie 8 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 5

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba jest równa

A.

B.

C.

D.

Zadanie 9 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 4

Dane jest przybliżenie √5≈2,236

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

√20≈2·2,236 P F
√500≈22,36 P F

Zadanie 10 (0-1) - przykładowy egzamin ósmoklasisty 2018, zadanie 14

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba a=√125-1 jest A/B

A. mniejsza od 10 B. większa od 10

Liczba b=4√6-10 jest C/D

C. ujemna D. dodatnia

Zadanie 11 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 18

Prostokąt o wymiarach 3√3 cm i 5√3 cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole jednego kwadratu jest równe

A. 1 cm2 B. √3 cm2 C. √45 cm2 D. 3 cm2

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

67 − = 58