Arkusz egzaminacyjny - pierwiastki

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - PIERWIASTKI. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty.


Zadania egzaminacyjne: pierwiastki

Zadanie 1 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 7

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Iloraz jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 3

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba jest liczbą naturalną. P F
Liczba jest liczbą ujemną. P F

Zadanie 3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 7

Dane są trzy wyrażenia:

I. II. III.

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. I, II i III.

Zadanie 4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 5

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba jest równa

A.

B.

C.

D.

Zadanie 5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 4

Dane jest przybliżenie

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

P F
P F

Zadanie 6 (0-1) - przykładowy egzamin ósmoklasisty 2018, zadanie 14

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba jest A/B

A. mniejsza od 10 B. większa od 10

Liczba jest C/D

C. ujemna D. dodatnia

Zadanie 7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 18

Prostokąt o wymiarach cm i cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole jednego kwadratu jest równe

A. cm3 B. cm3 C. cm3 D. cm3

 Arkusz egzaminacyjny - pierwiastki
5 (100%) 2 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

7 + 3 =