Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 30

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2)

Ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 5} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura maj poziom podstawowy


Analiza:

Iloczyn dwóch liczb jest nieparzysty, gdy obie mnożone przez siebie liczby są nieparzyste. Za pierwszym, jak i za drugim razem musimy wylosować liczbę nieparzystą, aby ich iloczyn był nieparzysty. W pierwszym losowaniu ilość możliwych zdarzeń jest równa ilości liczb czyli 5. Wśród nich są 3 liczby nieparzyste. Stąd prawdopodobieństwo wyciągnięcia liczby nieparzystej wynosi

Zwracamy liczbę do zbioru. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby nieparzystej za drugim razem też jest równe:

Stąd prawdopodobieństwo A - wylosowania dwóch liczb nieparzystych jest równe:

Odpowiedź:

Prawdopodobieństwo polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą wynosi P(A)=9/25.


Statystyka opisowa

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Tematyczny arkusz maturalny - statystyka opisowa: rachunek prawdopodobieństwa

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - statystyka. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury - poziom podstawowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

48 − = 47