Arkusz maturalny - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą


Zadania maturalne: nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 5

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{1-2x}{2}>\frac{1}{3}\) jest przedział

A. \(\lgroup -\infty , \frac{1}{6} \rgroup\)

B. \(\lgroup -\infty , \frac{2}{3} \rgroup\)

C. \(\lgroup \frac{1}{6} , +\infty \rgroup\)

D. \(\lgroup \frac{2}{3} , +\infty \rgroup\)

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 7

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(2-3x\geq 4\)

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 12

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\)?

A. \(14\)

B. \(15\)

C. \(16\)

D. \(17\)

 Arkusz maturalny - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
Oceń tą treść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

2 × 2 =