Arkusz maturalny - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Arkusz maturalny - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą


Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 5

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3(1-x)>2(3x-1)-12x jest przedział

A. (-\frac{5}{3},+\infty)

B. (-\infty,\frac{5}{3})

C. (\frac{5}{3},+\infty)

D. (-\infty,-\frac{5}{3})

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 5

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \frac{1-2x}{2}>\frac{1}{3} jest przedział

A. (-\infty, \frac{1}{6})

B. -\infty, \frac{2}{3}

C. \frac{1}{6}, +\infty

D. \frac{2}{3}, +\infty

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 7

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 12

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

7 × 1 =