Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 18

Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1)

W układzie współrzędnych punkt S=(40, 40) jest środkiem odcinka KL, którego jednym z końców jest punkt K=(0, 8). Zatem

A. L=(20, 24)

B. L=(-80, -72)

C. L=(-40, -24)

D. L=(80, 72)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura sierpień poziom podstawowyAnaliza:

Współrzędne środka odcinka to średnie arytmetyczne współrzędnych końca odcinka:

x_S=\frac{x_K+x_L}{2}

y_S=\frac{y_K+y_L}{2}

Podstawmy dane i obliczmy współrzędne punktu L:

40=\frac{0+x_L}{2}

40=\frac{x_L}{2}/ \cdot 2

x_L=80


40=\frac{8+y_L}{2}

40=\frac{8+y_L}{2} / \cdot 2

8+y_L=80

y_L=80-8

y_L=72

Odpowiedź:

A. L=(20, 24)

B. L=(-80, -72)

C. L=(-40, -24)

D. L=(80, 72)Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 1 = 3