Arkusz maturalny - potęgi

Arkusz maturalny - potęgi

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - POTĘGI


Zadania maturalne: potęgi

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 2

Liczba \frac{2^{50}\cdot3^{40}}{36^{10}} jest równa

A. 670

B. 645

C. 230·320

D. 210·320

Zadanie 2 (0-1) - oblicz.com.pl 2019

Wartość x

x=\frac{6^{2020}+6^{2021}+6^{2022}}{43}

po sprowadzeniu do najprostszej postaci jest równa:

A. x=62019

B. x=62020

C. x=62021

D. x=2020

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 9

Liczbą większą od 5 jest

A. (\frac{1}{25})^{-\frac{1}{2}}

B. (\frac{1}{25})^{-\frac{1}{5}}

C. 125^{\frac{2}{3}}

D. 125^{\frac{1}{3}}

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 2

Liczba naturalna n=214·515 w zapisie dziesiętnym ma

A. 14 cyfr

B. 15 cyfr

C. 16 cyfr

D. 30 cyfr

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 3

Dane są liczby x=4,5·10-8 oraz y=1,5·102. Wtedy iloraz \frac{x}{y} jest równy

A. 3·10-10

B. 3·10-6

C. 6,75·10-10

D. 6,75·10-6

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 3

Dane są liczby a=3,6·10-12 oraz b=2,4·10-20. Wtedy iloraz jest równy

A.

B.

C.

D.Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 1

Liczba 58·16-2 jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 8 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 1

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 9 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 21

Liczba jest równa

A.

B.

C.

D.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

÷ 3 = 3