Matura maj 2023 p. podstawowy matematyka - z. 31

Matura maj 2023 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-3) - matura poziom podstawowy maj 2023, zadanie 31

2023

Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę L obsługiwanych klientów n-tego dnia opisuje funkcja

L(n)=−n2+22n+279

gdzie n jest liczbą naturalną spełniającą warunki n≥1 i n≤30.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura maj (08.05.2023) poziom podstawowyZadanie 31.1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2023, zadanie 31.1

2023

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich analizowanych dni jest równa L(30).PF
W trzecim dniu analizowanego okresu obsłużono 336 klientów.PF

Analiza:

Analiza dostępna wkrótce.

Odpowiedź:

Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich analizowanych dni jest równa L(30).PF
W trzecim dniu analizowanego okresu obsłużono 336 klientów.PF

Zadanie 31.2 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2023, zadanie 31.2

2023

Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów? Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Zapisz obliczenia.

Analiza:

Analiza dostępna wkrótce.

Odpowiedź:

11 dnia obsłużył 400 klientów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

67 − = 59