Matura 2023 - test diagnostyczny grudzień 2022 p. podstawowy matematyka - z. 26

Matura 2023 - test diagnostyczny grudzień 2022 p. podstawowy matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-1)

2023

Dany jest trapez ABCD, w którym AB||CD oraz przekątne AC i BD przecinają się w punkcie O (zobacz rysunek). Wysokość tego trapezu jest równa 12. Obwód trójkąta ABO jest równy 39, a obwód trójkąta CDO jest równy 13.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wysokość trójkąta ABO poprowadzona z punktu O jest równa

A. 3

B. 4

C. 9

D. 6

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Test diagnostyczny grudzień 2022 (14.12.2022) poziom podstawowyAnaliza:

Odpowiedź:

A. 3

B. 4

C. 9

D. 6Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

84 ÷ = 28