Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 8

Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Na rysunku obok przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ, którego geometryczną interpretację przedstawiono na rysunku.

A. \left\{ \begin{array}{ll}y=x+1 \\y=-2x+4 \end{array} \right.

B. \left\{ \begin{array}{ll}y=x-1 \\y=2x+4 \end{array} \right.

C. \left\{ \begin{array}{ll}y=x-1 \\y=-2x+4 \end{array} \right.

D. \left\{ \begin{array}{ll}y=x+1 \\y=2x+4 \end{array} \right.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (05.05.2021) poziom podstawowyAnaliza:

W najbliższym czasie pojawi się analiza.


Odpowiedź:

A. \left\{ \begin{array}{ll}y=x+1 \\y=-2x+4 \end{array} \right.

B. \left\{ \begin{array}{ll}y=x-1 \\y=2x+4 \end{array} \right.

C. \left\{ \begin{array}{ll}y=x-1 \\y=-2x+4 \end{array} \right.

D. \left\{ \begin{array}{ll}y=x+1 \\y=2x+4 \end{array} \right.Matura - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

39 − 38 =