Arkusz maturalny - procenty

Arkusz maturalny - procenty

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - procenty - poziom podstawowy


Zadania maturalne: procenty

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2023, zadanie 4

2023

Klient wpłacił do banku 30 000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 7% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po dwóch latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa

A. 2100 zł

B. 2247 zł

C. 4200 zł

D. 4347 zł

Zadanie 2 (0-1) - test diagnostyczny grudzień 2022

2023

Pan Nowak kupił obligacje Skarbu Państwa za 40 000 zł oprocentowane 7% w skali roku. Odsetki są naliczane i kapitalizowane co rok.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość obligacji kupionych przez pana Nowaka będzie po dwóch latach równa

A. 40 000⋅(1,07)2

B. 40 000⋅(1,7)2

C. 40 000⋅1,14 zł

D. 40 000⋅1,49 zł

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2022, zadanie 4

2015

Cenę x (w złotych) pewnego towaru obniżono najpierw o 30%, a następnie obniżono o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie. Po obydwu tych obniżkach cena towaru jest równa

A. 0,36⋅x złotych.

B. 0,44⋅x złotych

C. 0,50⋅x złotych

D. 0,56⋅x złotych

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022, zadanie 4

2015

30% liczby x jest o 2730 mniejsze od liczby x. Liczba x jest równa

A. 3900

B. 1911

C. 9100

D. 2100

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 4

2015

Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa

A. 98 732 zł

B. 97 200 zł

C. 95 266 zł

D. 94 478 zł

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 3

2015

Liczba x stanowi 80% liczby dodatniej y. Wynika stąd, że liczba y to

A. 125% liczby x.

B. 120% liczby x.

C. 25% liczby x.

D. 20% liczby x.

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 4

2015

Cenę drukarki obniżono o 20%, a następnie nową cenę obniżono o 10%. W wyniku obu tych zmian cena drukarki zmniejszyła się w stosunku do ceny sprzed obu obniżek o

A. 18%

B. 28%

C. 30%

D. 72%

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 2

2015

Liczba 78 stanowi 150% liczby c. Wtedy liczba c jest równa

A. 60

B. 52

C. 48

D. 39

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 3

2015

Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymienionymi filtrami wskutek podwyżki zdrożała o 40% i kosztuje obecnie 106,40 zł. Cena maseczki przed podwyżką była równa:

A. 63,84 zł

B. 65,40 zł

C. 76,00 zł

D. 66,40 złZadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 4

2015

Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o

A. 25%

B. 20%

C. 15%

D. 12%

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 3

2015

Jeżeli 75% liczby a jest równa 177 i 59% liczby b jest równe 177, to

A. b-a=26

B. b-a=64

C. a-b=26

D. a-b=64

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 4

2015

Liczba dodatnia a jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o 50%, a jego mianownik zwiększymy o 50%, to otrzymamy liczbę b taką, że

A. b=rac{1}{4}a

B. b=rac{1}{3}a

C. b=rac{1}{2}a

D. b=rac{2}{3}a

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 3

2015

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

A. 1%

B. 25%

C. 33%

D. 75%Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 4

2015

Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował

A. 865,00 zł

B. 850,15 zł

C. 1000,00 zł

D. 977,50 zł

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 4

2015

Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował

A. 2200 złotych.

B. 2300 złotych.

C. 2400 złotych.

D. 3000 złotych.

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 1

2015

Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2 018 zł. Ten towar po tej obniżce kosztował

A. 20 180 zł

B. 18 162 zł

C. 2 108 zł

D. 2 028 zł

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 4

2015

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. 4050

B. 1782

C. 7425

D. 7128

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 3

2015

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że

A. c=1,5a

B. c=1,6a

C. c=0,8a

D. c=0,16aZadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 3

2015

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

A.

B.

C.

D.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × = 4