Arkusz maturalny - procenty

Arkusz maturalny - procenty

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - PROCENTY


Zadania maturalne: procenty

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 4

Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o

A. 25%

B. 20%

C. 15%

D. 12%

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 3

Jeżeli 75% liczby a jest równa 177 i 59% liczby b jest równe 177, to

A. b-a=26

B. b-a=64

C. a-b=26

D. a-b=64

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 4

Liczba dodatnia a jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o 50%, a jego mianownik zwiększymy o 50%, to otrzymamy liczbę b taką, że

A. b=\frac{1}{4}a

B. b=\frac{1}{3}a

C. b=\frac{1}{2}a

D. b=\frac{2}{3}a

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 3

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

A. 1%

B. 25%

C. 33%

D. 75%

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 4

Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował

A. 865,00 zł

B. 850,15 zł

C. 1000,00 zł

D. 977,50 złZadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 4

Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował

A. 2200 złotych.

B. 2300 złotych.

C. 2400 złotych.

D. 3000 złotych.

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 1

Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2 018 zł. Ten towar po tej obniżce kosztował

A. 20 180 zł B. 18 162 zł C. 2 108 zł D. 2 028 zł

Zadanie 8 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 4

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. 4050 B. 1782 C. 7425 D. 7128

Zadanie 9 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 3

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że

A. c=1,5a

B. c=1,6a

C. c=0,8a

D. c=0,16a

Zadanie 10 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 3

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

A.

B.

C.

D.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

÷ 2 = 2