Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 26

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-2)

Rozwiąż nierówność x2+6x-16<0

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Analiza:

x2+6x-16<0

Nierówność kwadratowa. Obliczmy deltę:

Δ=b2-4ac

gdzie:

a=1

b=6

c=-16

Podstawmy:

Δ=62-4·1·(-16}

Δ=36+64

Δ=100

Yeah!!!

Z delty będziemy mogli wyciągnąć całkowity pierwiastek.

Skorzystajmy ze wzoru na pierwiastki równania kwadratowego:

To sprawdzamy teraz przedziały. Współczynnik a jest dodatni, to parabola zaznaczona na osi wraz z obliczonymi miejscami zerowymi wyznacza nam rozwiązanie (ramiona paraboli skierowane do góry)

Nierówność przyjmuje wartości ujemne w przedziale (-8, 2).

Odpowiedź

Rozwiązania nierówności należą do zbioru (-8,2).

Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 5 =