Arkusz maturalny - kombinatoryka

Arkusz maturalny - kombinatoryka

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - kombinatoryka - poziom rozszerzony


Zadania maturalne: kombinatoryka

Zadanie  (0-3) - matura poziom rozszerzony czerwiec 2022, zadanie 7

2015

Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie występują dokładnie dwie cyfry nieparzyste.

Zadanie  (0-4) - matura poziom rozszerzony maj 2020, zadanie 13

2015

Oblicz, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczb naturalnych, w których zapisie dziesiętnym występują dokładnie trzy cyfry 1 i dokładnie dwie cyfry 2.

Zadanie  (0-3) - matura poziom rozszerzony maj 2019, zadanie 6

2015

Rozważamy wszystkie liczby naturalne pięciocyfrowe zapisane przy użyciu cyfr 1, 3, 5, 7, 9, bez powtarzania jakiejkolwiek cyfry. Oblicz sumę wszystkich takich liczb.

Zadanie  (0-3) - matura poziom rozszerzony czerwiec 2019, zadanie 6

2015

Oblicz, ile jest siedmiocyfrowych liczb naturalnych takich, że iloczyn wszystkich ich cyfr w zapisie dziesiętnym jest równy 28.

Zadanie  (0-4) - matura poziom rozszerzony czerwiec 2016, zadanie 15

2015

Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie występują dokładnie trzy cyfry nieparzyste.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× 7 = 35