Tag: <span>egzaminy 2018</span>

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W grupie liczącej 29 uczniów (dziewcząt i chłopców) jest 15 chłopców. Z tej grupy trzeba wylosować jedną osobę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zostanie wylosowana dziewczyna jest równe

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 25"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-1)

Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

Ocena65432
Liczba ocen23551

Mediana przedstawionego zestawu danych wynosi:

A. 3

B. 3,5

C. 4

D. 4,5

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 24"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1)

Punkt A=(−3,2) jest końcem odcinka AB, a punkt M=(4,1) jest środkiem tego odcinka. Długość odcinka AB jest równa:

A. 2\sqrt{5}

B. 4\sqrt{5}

C. 5\sqrt{2}

D. 10\sqrt{2}

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 21"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Proste o równaniach y=(3m-4)x+2 oraz y=(12-m)x+3m są równoległe, gdy

A. m=4

B. m=3

C. m=-4

D. m=-3

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1)

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym samym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=114o. Wynika stąd, że:

Źródło: CKE, matura poziom podstawowy sierpień 2018

A. β=10o

B. β=38o

C. β=57o

D. β=76o

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 17"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Kąt α jest ostry i cos \alpha=\frac{3}{5}. Wtedy:

A. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{16}{15}

B. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{15}{16}

C. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{8}{15}

D. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{6}{20}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 16"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 3, a długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta α jest równa √3. Zatem:

A. α = 60o

B. α ∈ (40o, 60o)

C. α ∈ (30o, 40o)

D. α = 30o

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 15"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Dla pewnej liczby x ciąg (x, x+4, 16) jest geometryczny. Liczba x jest równa

A. 8

B. 4

C. 2

D. 0

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 14"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Ciąg arytmetyczny (an), określony dla n≥1, spełnia warunek a3+a4+a5=15. Wtedy

A. a4=5

B. a4=6

C. a4=3

D. a4=4

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Punkt (1, √3) należy do wykresu funkcji y=2√3x+b. Wtedy współczynnik b jest równy

A. 7

B. 3√3

C. -5

D. -√3

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 9"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Dane są funkcje f(x)=3x oraz g(x)=f(−x), określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Punkt wspólny wykresów funkcji f i g:

A. nie istnieje

B. ma współrzędne (1, 0)

C. ma współrzędne (0, 1)

D. ma współrzędne (0, 0)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 8"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Równość (a+2\sqrt{3})^2=13+4\sqrt{3} jest prawdziwa dla

A. a=\sqrt{13}

B. a=1

C. a=0

D. a=\sqrt{13}+1

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 5"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Liczba log496-log46 jest równa

A. log490

B. log696

C. 4

D. 2

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 4"