Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 10

Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=\frac{x^2}{2x-2} dla każdej liczby rzeczywistej x≠1. Wtedy dla argumentu x=\sqrt{3}-1 wartość funkcji jest równa

A. \frac{1}{\sqrt{3}-1}

B. -1

C. 1

D. \frac{1}{\sqrt{3}-2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (05.05.2021) poziom podstawowyAnaliza:

Podstawmy argument do funkcji:

f(x)=\frac{x^2}{2x-2}

f(x)=\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{2(\sqrt{3}-1)-2}

f(x)=\frac{3-2\sqrt{3}+1}{2\sqrt{3}-2-2}

f(x)=\frac{4-2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}-4}

Wyciągnijmy -1 przed nawias w liczniku, aby doprowadzić do tego samego wyrażenia, co w mianowniku

f(x)=\frac{-1(2\sqrt{3}-4)}{2\sqrt{3}-4}

f(x)=-1

Odpowiedź:

A. \frac{1}{\sqrt{3}-1}

B. -1

C. 1

D. \frac{1}{\sqrt{3}-2}Matura - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

2021

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

÷ 3 = 2