Arkusz egzaminacyjny - potęgi

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - potęgi. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty.


Zadania egzaminacyjne: potęgi

Zadanie 1 (0-1) - egzamin ósmoklasisty kwiecień 2019, zadanie 3

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

I.52·108·54
II.(510:52)·108
III. 28·58·58

Które z tych wyrażeń są równe 508? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.

B. Tylko II i III

C. Tylko II.

D. Tylko III

Zadanie 2 (0-1) - egzamin próbny ósmoklasisty 2018, zadanie 5

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn liczb na przekątnej kwadratu jest równy 515. P F
W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 59. P F

Zadanie 3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 6

Dane są dwie liczby: a=85, b=45

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn a·b jest równy 3210. P F
Iloraz a/b jest równy 25. P F

Zadanie 4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 6

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 716 jest 7 razy większa od liczby 715. P F
(–1)12 + (–1)13 + (–1)14 + (–1)15 + (–1)16 = 0 P F

Zadanie 5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 4

I. 2541

II. 12541

III. 2862

IV. 5431

Która z tych liczb jest największa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I

B. II

C. III

D. IV

Zadanie 6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 5

Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

71=7

72=49

73=343

74=2401

75=16 807

76=117 649

77=823 543

78=5 764 801

79=40 353 607

..............

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cyfrą jedności liczby 7190 jest

A. 1

B. 3

C. 7

D. 9

Zadanie 7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2013, zadanie 6

Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

A. c, b, a

B. a, b, c

C. c, a, b

D. b, c, a

Potęgi

Tematyczny arkusz egzaminacyjny - Potęgi

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - potęgi. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty.

Karta pracy - działania na potęgach

Arkusz pracy mający na celu utrwalić umiejętność korzystania własności potęgowania. Karta ta została stworzona jako uzupełnienie egzaminacyjnego arkusza tematycznego dla ósmoklasistów i gimnazjalistów.

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 75 = 80