Oblicz.com.pl

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Trójwyrazowy ciąg (2,x,18) jest rosnącym ciągiem geometrycznym. Wtedy

A. x=16

B. x=10

C. x=6

D. x=9

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 15"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Suma wszystkich liczb całkowitych dodatnich parzystych i jednocześnie mniejszych od 1001 jest równa

A. \frac{2+998}{2}\cdot499

B. \frac{2+1000}{2}\cdot500

C. \frac{2+1001}{2}\cdot500

D. \frac{1+1001}{2}\cdot1001

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 14"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n≥1. Różnica tego ciągu jest równa 2. Wtedy

A. a24-a6=18

B. a24-a6=20

C. a24-a6=36

D. a24-a6=38

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f.

Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f.

A. f(x)=x2-6x+11

B. f(x)=-x2+x+2

C. f(x)=x2-6x-7

D. f(x)=-x2+6x-7

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=−x2+4 dla każdej liczby rzeczywistej x. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

A. (−∞,−2⟩

B. ⟨2,+∞)

C. ⟨−4,+∞)

D. (−∞,4⟩

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 11"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=−2(x+3)(x−5). Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f, ma współrzędną x równą

A. (−3)

B. (−1)

C. 1

D. 5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 10"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Prosta k przechodzi przez punkt A=(2,−3) i jest nachylona do osi 0x pod kątem 45° (zobacz rysunek). Prosta k ma równanie

A. y=x-5

B. y=-x-1

C. y=-x+5

D. y=x+5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=ax+4 dla każdej liczby rzeczywistej x. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba (-1). Wtedy

A. a=-4

B. a=1

C. a=4

D. a=5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=-2x+4. Wykres funkcji f przesunięto wzdłuż osi Ox o 2 jednostki w lewo (tzn. przeciwnie do zwrotu osi), w wyniku czego otrzymano wykres funkcji g. Funkcja g jest określona wzorem

A. g(x)=-2x+2

B. g(x)=-2x+6

C. g(x)=-2x

D. g(x)=-2x+8

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 7"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 5-\frac{2-6x}{4}\geq2x+1 jest przedział

A. (-∞,1)

B. (1,+∞)

C. (-∞,7)

D. (7,+∞)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 6"