Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 14

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Przyprostokątna LM trójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8 (zobacz rysunek).

Przyprostokątna LM trójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8
Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2018

Wtedy miara α kąta ostrego LKM tego trójkąta spełnia warunek

A. 27°<α≤30°

B. 24°<α≤27°

C. 21°<α≤24°

D. 18°<α≤21°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura maj poziom podstawowy


Analiza:

Podane w zadaniu są dwa długości boków w trójkącie prostokątnym. Mamy wyznaczyć kąt. Kłaniają się zatem funkcje trygonometryczne, których definicje także znajdziesz w tablicach - strona 14. Długość przyprostokątnej naprzeciw kąta, który mamy wyznaczyć do długości przeciwprostokątnej to sin. Otrzymujemy:

To jeszcze nie koniec zadania. Musimy ustalić, w jakim przedziale znajduje się kąt α. Teraz zerknij do tablic - strona 20 i w kolumnie sinα poszukaj wartości najbliższej 0.375. Jest to 0,3746, które jest wartością sinusa dla kąta 22o. A to oznacza, że kąt α ma wartość zbliżoną do 22o. Tylko przedział z odpowiedzi C zawiera wartości kątów zbliżone do 22o.

Odpowiedź:

A. 27°<α≤30°

B. 24°<α≤27°

C. 21°<α≤24°

D. 18°<α≤21°

Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 4 =