Matura 2017 p. pdst. sierpień matematyka - z. 15

Matura 2017 p. pdst. sierpień matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2017

2015

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AC. Odcinek DE jest równoległy do boku AB, a ponadto |AE|=|DE|=4, |AB|=6 (zobacz rysunek).

Odcinek CE ma długość

A. rac{16}{3}

B. rac{8}{3}

C. 8

D. 6

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2016/2017 - Matura sierpień (22.08.2017) poziom podstawowy

Analiza:

Odpowiedź:

A. \frac{16}{3}

B. \frac{8}{3}

C. 8

D. 6Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

80 ÷ 80 =