Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 14

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-3) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 14

2023

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) narysowano wykres funkcji y=f(x) (zobacz rysunek).

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowyZadanie 14.1 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 14.1

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f jest rosnąca w przedziale

A. {−5, 4]

B. [5, 7]

C. [1, 5]

D. [−1, 5]

Analiza:

Analiza dostępna wkrótce.

Odpowiedź:

A. {−5, 4]

B. [5, 7]

C. [1, 5]

D. [−1, 5]

Zadanie 14.2 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 14.2

2023

Zapisz poniżej w postaci sumy przedziałów zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości większe od 1.

Analiza:

Analiza dostępna wkrótce.

Odpowiedź:

x∈[−7,−5] lub x∈[−4,2) lub x∈(5, 7]

Zadanie 14.3 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 14.3

2023

Funkcja g jest określona za pomocą funkcji f następująco: g(x)=f(−x) dla każdego x∈[−7, −5]∪[−4, 4]∪[5, 7]. Na jednym z rysunków A–D przedstawiono, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y), wykres funkcji y= g(x).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wykres funkcji y=g(x) przedstawiono na rysunku

Analiza:

Analiza dostępna wkrótce.

Odpowiedź:

A.

B.

C.

D.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 5 =