Kategoria: <span>6. Trygonometria</span>

Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Kąt α jest ostry i sin\alpha=\frac{2}{3}. Wtedy cos2(90°−α) jest równy

A. \frac{1}{9}

B. \frac{2}{9}

C. \frac{4}{9}

D. \frac{5}{9}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura czerwiec (02.06.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 16"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-2)

Kąt α jest ostry i tg α = 2. Oblicz wartość wyrażenia sin2 α.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 32"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Liczba cos 12° ⋅ sin 78° + sin 12° ⋅ cos 78° jest równa

A. \frac{1}{2}

B. \frac{\sqrt{2}}{2}

C. \frac{\sqrt{3}}{2}

D. 1

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 16"

Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021

2015

Kąt o mierze α jest ostry i tgα=√5. Wtedy

A. cos^2lpha=rac{1}{6}

B. cos^2lpha=rac{1}{5}

C. cos^2lpha=rac{sqrt{5}}{5}

D. cos^2lpha=rac{5}{6}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura czerwiec (05.06.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 15"

Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-5)

Rozwiąż równanie cos2x=\frac{\sqrt{2}}{2}(cosx-sinx) w przedziale <0,π>.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (11.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 12"

Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x.

Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f.

A. f(x)=\frac{cos x+1}{|cos x|+1}

B. f(x)=\frac{sin x+1}{|sin x|+1}

C. f(x)=\frac{|cos x|-2}{cos x-2}

D. f(x)=\frac{|sin x|-2}{sin x-2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (11.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 2"

Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Różnica cos2 165° − sin2 165° jest równa

A. -1

B. -\frac{\sqrt{3}}{2}

C. -\frac{1}{2}

D. \frac{\sqrt{3}}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (11.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 1"

Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021

2015

Dla każdego kąta ostrego α iloczyn \frac{cos \alpha}{1-sin^2\alpha} \cdot \frac{1- cos^2 \alpha}{sin \alpha}

A. sin α

B. tg α

C. cos α

D. sin2 α

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (05.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 16"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-2) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Kąt α jest ostry i sin\alpha+cos\alpha=\frac{7}{5}. Oblicz wartość wyrażenia 2sinαcosα.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 32"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Dane są punkty M=(6, 0), N=(6, 8) oraz O=(0, 0). Tangens kąta ostrego MON jest równy

A. \frac{4}{3}

B. \frac{6}{10}

C. \frac{3}{4}

D. \frac{8}{10}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 20"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021

2015

Kąt α jest ostry sin \alpha = \frac{4}{5}. Wtedy

A. cos \alpha= \frac{1}{5}

B. cos \alpha=- \frac{1}{5}

C. cos \alpha=- \frac{3}{5}

D. cos \alpha= \frac{3}{5}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2)

Kąt α jest ostry i spełnia warunek \frac{2sin\alpha+3cos\alpha}{cos \alpha}=4. Oblicz tangens kąta α.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2019/2020 - Matura maj (09.06.2020) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 31"

Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych α i β (zobacz rysunek).

Wyrażenie 2cos α − sin β jest równe

A. 2sin β

B. cos α

C. 0

D. 2

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2019/2020 - Matura maj (09.06.2020) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Matura maj 2020 p. rozszerzony matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-4)

Rozwiąż równanie 3cos2x+10cos2x=24sinx-3 dla x∈<0, 2π>.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2019/2020 - Matura maj (07.05.2020) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2020 p. rozszerzony matematyka - z. 9"

Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Cosinus kąta ostrego α jest równy \frac{12}{13}. Wtedy:

A. sin \alpha= \frac{13}{12}

B. sin \alpha= \frac{1}{13}

C. sin \alpha= \frac{5}{13}

D. sin \alpha= \frac{25}{169}

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13"

Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Wartość wyrażenia 2sin218°+sin272°+cos218° jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 13"