Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 19

Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Punkt P=(−6,−8), przekształcono najpierw w symetrii względem osi Ox, a potem w symetrii względem osi Oy. W wyniku tych przekształceń otrzymano punkt Q. Zatem:

A. Q=(6, 8)

B. Q=(-6, -8)

C. Q=(8, 6)

D. Q=(-8, -6)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura sierpień poziom podstawowyAnaliza:

Wykonajmy rysunek poglądowy:

Przekształćmy względem osi Ox

Ostatecznie punkt P' odbijmy względem osi Oy:

Otrzymaliśmy punkt P'' o współrzędnych (6,8)

Zauważ, że złożenie przekształceń opisanych w zadaniu daje nam przekształcenie względem początku układu współrzędnych.

W takiej sytuacji obie współrzędne punktu po przekształceniu są liczbami przeciwnymi do współrzędnych punktu, który poddajemy przekształceniu.

Odpowiedź:

A. Q=(6, 8)

B. Q=(-6, -8)

C. Q=(8, 6)

D. Q=(-8, -6)Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 5 = 1