Oblicz.com.pl

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Liczba cos 12° ⋅ sin 78° + sin 12° ⋅ cos 78° jest równa

A. \frac{1}{2}

B. \frac{\sqrt{2}}{2}

C. \frac{\sqrt{3}}{2}

D. 1

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 16"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Wszystkie wyrazy nieskończonego ciągu geometrycznego (an), określonego dla każdej liczby naturalnej n≥1, są dodatnie i 9a5 = 4a3. Wtedy iloraz tego ciągu jest równy

A. \frac{2}{3}

B. \frac{3}{2}

C. \frac{2}{9}

D. \frac{9}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 15"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla każdej liczby naturalnej n≥1, a5 = −31 oraz a10 = −66. Różnica tego ciągu jest równa

A. (-7)

B. (-19,4)

C. 7

D. 19,4

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 14"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Ciąg (an) jest określony wzorem a_n=\frac{2n^2-30n}{n} dla każdej liczby naturalnej n≥1. Wtedy a7 jest równy

A. (-196)

B. (-32)

C. (-26)

D. (-16)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = 3x2 + bx + c jest parabola o wierzchołku w punkcie W = (−3, 2). Wzór tej funkcji w postaci kanonicznej to

A. f(x) = 3(x-3)2 + 2

B. f(x) = 3(x+3)2 + 2

C. f(x) = (x-3)2 + 2

D. f(x) = (x+3)2 + 2

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=-\frac{1}{3}(x+3)+5 jest liczba

A. (-3)

B. \frac{9}{2}

C. 5

D. 12

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 11"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Na rysunku 1. przedstawiono wykres funkcji f określonej na zbiorze 〈−4, 5〉.

Funkcję g określono za pomocą funkcji f. Wykres funkcji g przedstawiono na rysunku 2.

Wynika stąd, że

A. g(x)=f(x)-2

B. g(x)=f(x-2)

C. g(x)=f(x)+2

D. g(x)=f(x+2)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 10"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

Iloczyn f(−3) ⋅ f(0) ⋅ f(4) jest równy

A. (-12)

B. (-8)

C. 0

D. 16

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2x(x2 − 9)(x + 1) = 0 jest równy

A. (-3)

B. 3

C. 0

D. 9

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \frac{2}{5}-\frac{x}{3}>\frac{x}{5} jest przedział

A. (−∞, 0)

B. (0, +∞)

C. (−∞, ¾)

D. (¾, +∞)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 7"