Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 20

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Boki równoległoboku mają długości 6 i 10, a kąt rozwarty między tymi bokami ma miarę 120°. Pole tego równoległoboku jest równe

A. 30√3

B. 30

C. 60√3

D. 60

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowyAnaliza:

Wykonajmy rysunek.

Zauważ, że kąt ostry jest równy 180o-120o=60o

Znamy boki i kąt między nimi. Możemy skorzystać z wzoru na pole równoległoboku.

P=a·bsinα

Skorzystajmy z kąta ostrego, aby uniknąć wzorów redukcyjnych:

P=a·bsinβ

P=6·10sin60o

P=60·(√3:2)=30√3

Odpowiedź:

A. 30√3

B. 30

C. 60√3

D. 60Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

88 − = 81