Matura 2017 p. pdst. sierpień matematyka - z. 34

Matura 2017 p. pdst. sierpień matematyka - z. 34

Zadanie 34 (0-5) - matura poziom podstawowy sierpień 2017

2015

Podstawą graniastosłupa prostego ABCDEF jest trójkąt prostokątny ABC, w którym |∠ACB|=90° (zobacz rysunek). Stosunek długości przyprostokątnej AC tego trójkąta do długości przyprostokątnej BC jest równy 4:3. Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC, a długość odcinka SC jest równa 5. Pole ściany bocznej BEFC graniastosłupa jest równe 48. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2016/2017 - Matura sierpień (22.08.2017) poziom podstawowy

Analiza:

Odpowiedź:

V=192Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 5 =