Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 7

Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 7

Informacja do zadań 7. i 8.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=2x2+5x.

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022

2015

Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu

A. x=-\frac{5}{4}

B. x=\frac{5}{4}

C. y=-\frac{5}{4}

D. y=-\frac{25}{16}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura czerwiec (02.06.2022) poziom podstawowyAnaliza:

Zwróć uwagę, że oś symetrii przebiega przez wierzchołek paraboli i jest prostopadła do osi x. Równanie osi symetrii paraboli jest zawsze równe x=p, gdzie p to współrzędna x-owa wierzchołka.

Obliczmy p:

p=-\frac{b}{2a}

p=-\frac{5}{2\cdot2}

p=-\frac{5}{4}

Stąd równanie osi symetrii to:

x_w=p=-\frac{5}{4}


Oś symetrii jako lustro:


Odpowiedź:

A. x=-\frac{5}{4}

B. x=\frac{5}{4}

C. y=-\frac{5}{4}

D. y=-\frac{25}{16}Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

30 − = 29