Arkusz maturalny - ciągi

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - CIĄGI


Zadania maturalne: ciągi

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 13

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1, w którym a1=√2, a2=2√2, a3=4√2. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

A.

B.

C.

D.

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 12

Dla ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 11

Dany jest ciąg określony wzorem dla . Ciąg ten jest

A. arytmetyczny i jego różnica jest równa

B. arytmetyczny i jego różnica jest równa

C. geometryczny i jego iloraz jest równy

D. geometryczny i jego iloraz jest równy

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 13

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że:

A. B. C. D.

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 12

W ciągu arytmetycznym określonym dla n≥1, dane są: i . Wtedy:

A. B. C. D.

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 15

Ciąg jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 14

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa . Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 8 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 13

W rosnącym ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 9 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 31

Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego , określonego dla , jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa . Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

Zadanie 10 (0-5) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 34

W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy (a1), (a3), (ak) ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.Arkusz maturalny - ciągi
5 (100%) 4 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

3 × 3 =