Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 1

Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Liczba log_{\sqrt{7}}7 jest równa

A. 2

B. 7

C. \sqrt{7}

D. \frac{1}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura sierpień poziom podstawowyAnaliza:

Korzystając z definicji logarytmu:

logac=b

możemy zapisać nasz logarytm w postaci wykładniczej ab=c.

\sqrt{7}^x=7

Stąd wiemy, że:

\sqrt{7}^2=7

czyli x jest równy 2.

Odpowiedź:

A. 2

B. 7

C. \sqrt{7}

D. \frac{1}{2}Logarytmy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Tematyczny arkusz maturalny - logarytmy

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - logarytmy. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury -poziom podstawowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 1 = 3