Arkusz maturalny - równania iloczynowe

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - równania w postaci iloczynowej


Zadanie 1 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 27

Rozwiąż równanie (x3+125)(x2-64)=0

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 8

Równanie x(x2-4)(x2+4)=0 z niewiadomą x

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych

C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych

D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

Zadanie 3 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 28

Rozwiąż równanie (4-x)(x2+2x-15)=0

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 6

Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa

A. -1

B. 21

C. 1

D. -21Arkusz maturalny - równania iloczynowe
5 (100%) 4 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

86 ÷ 86 =