Arkusz maturalny - równania iloczynowe

Arkusz maturalny - równania iloczynowe

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - równania iloczynowe - poziom podstawowy


Zadania maturalne: równania iloczynowe

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 8

2015

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2x(x2 − 9)(x + 1) = 0 jest równy

A. -3

B. 3

C. 0

D. 9

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 6

2015

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2(x-4)(x2-1)=0 jest równy

A. -8

B. -4

C. 4

D. 8

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 6

2015

Suma wszystkich rozwiązań równania x(x-3)(x+2)=0 jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 8

2015

Równanie x(x2-4)(x2+4)=0 z niewiadomą x

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych

C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych

D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 6

2015

Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa

A. -1

B. 21

C. 1

D. -21

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 26

2015

Rozwiąż równanie (x2-16)(x3-1)=0.

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 26

2015

Rozwiąż równanie (x3-8)(x2-4x-5)=0.

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 27

2015

Rozwiąż równanie (x3+125)(x2-64)=0

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 28

2015

Rozwiąż równanie (4-x)(x2+2x-15)=0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 ÷ 4 =