Arkusz maturalny - wielomiany

Arkusz maturalny - wielomiany

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - wielomiany - poziom rozszerzony


Zadania maturalne: wielomiany

Zadanie  (0-1) - matura poziom rozszerzony maj 2021, zadanie 3

2015

Wielomian W(x)=x4+81 jest podzielny przez

A. x-3

B. x2+9

C. x2-3√2x+9

D. x2+3√2x-9

Zadanie  (0-1) - matura poziom rozszerzony maj 2020, zadanie 1

2015

Wielomian W określony wzorem W(x) = x2019 − 3x2000 + 2x + 6

A. jest podzielny przez (x −1) i z dzielenia przez (x +1) daje resztę równą 6 .

B. jest podzielny przez (x +1) i z dzielenia przez (x −1) daje resztę równą 6 .

C. jest podzielny przez (x −1) i jest podzielny przez (x +1) .

D. nie jest podzielny ani przez (x −1), ani przez (x +1) .

Zadanie  (0-2) - matura poziom rozszerzony czerwiec 2021, zadanie 5

2015

Wynikiem dzielenia wielomianu 5x3−7x2−4x−4 przez dwumian x−2 jest trójmian kwadratowy postaci ax2+bx+c. W poniższe kratki wpisz kolejno – od lewej do prawej – wartości współczynników a, b oraz c.

Zadanie  (0-4) - matura poziom rozszerzony maj 2022, zadanie 9

2015

Reszta z dzielenia wielomianu W(x)=4x3-6x2-(5m+1)x-2m przez dwumian x+2 jest równa (−30).

Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność W(x) ≥ 0.

Zadanie  (0-6) - matura poziom rozszerzony maj 2019, zadanie 13

2015

Wielomian określony wzorem W(x)=2x3+(m3+2)x2-11x-2(2m+1) jest podzielny przez dwumian (x-2) oraz przy dzieleniu przez dwumian (x+1) daje resztę 6. Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność W(x)≤0.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

32 + = 38