Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 32

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-4)

Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50°. Oblicz kąty tego trójkąta.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2015/2016 - Matura maj poziom podstawowy

Analiza:

Zapiszmy miary kątów używając tylko jednej zmiennej:

x - najmniejszy kąt,

x+50° - drugi kąt,

3x - kąt trzeci.

Wiedząc, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180° możemy zapisać:

x+x+50°+3x=180°

Mamy równanie z jedną niewiadomą, to do roboty. Wyliczmy ją:

5x=180°-50°

5x=130° /:5

x=26°

Pozostałe kąty mają miarę:

x+50°=26°+50°=76°

3x=3·26°=78°

Odpowiedź

Kąty trójkąta mają miary 26°, 76°, 78°.

Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 52 = 56