Matura czerwiec 2023 p. podstawowy matematyka - z. 14

Matura czerwiec 2023 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2023, zadanie 14

2023

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=ax2+bx+1, gdzie a oraz b są pewnymi liczbami rzeczywistymi, takimi, że a < 0 i b > 0. Na jednym z rysunków A–D przedstawiono fragment wykresu tej funkcji w kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Fragment wykresu funkcji f przedstawiono na rysunku

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (02.06.2023) poziom podstawowyAnaliza:

Odpowiedź:

A.

B.

C.

D.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 ÷ = 1