Arkusz egzaminacyjny - bryły

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - Bryły. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty.

bryły


Zadania egzaminacyjne: bryły

Zadanie 1 (0-4) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 23

Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prawidłowych czworokątnych o różnych objętościach. Powierzchnię boczną każdego z tych graniastosłupów wykonała z takich samych prostokątów o wymiarach 28 cm i 12 cm (patrz rysunek). Oblicz różnicę objętości tych graniastosłupów. Zapisz obliczenia.

Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prawidłowych czworokątnych
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

Zadanie 2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 20

Pole podstawy walca jest równe 36π, a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wysokość tego walca jest równa

A. \(3\)

B. \(6\)

C. \(9\)

D. \(18\)

Zadanie 3 (0-4) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 23

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosłupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosłupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę.
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2017

Zadanie 4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 19

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 90 cm, 40 cm, 50 cm wlano 40 litrów wody.

Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 50 B. 70 C. 90 D. 140

Zadanie 5 (0-3) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 23

Pojemnik z kremem ma kształt walca o promieniu podstawy 4 cm i wysokości 4,5 cm. Po jego otwarciu okazało się, że krem wypełnia tylko wyżłobioną w pojemniku półkulę o promieniu 3 cm. Ile razy objętość tej półkuli jest mniejsza od objętości walca? Zapisz obliczenia.

Pojemnik z kremem ma kształt walca o promieniu podstawy 4 cm
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny

Zadanie 6 (0-1) - egzamin ósmoklasisty grudzień 2018, zadanie 14

Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2 cm × 2 cm × 9 cm, przyklejono do metalowej płytki w sposób pokazany na rysunku I.

Źródło: CKE - egzamin próbny ósmoklasisty 2018

W ten sposób przygotowano formę, którą wypełniono masą gipsową, i tak otrzymano gipsowy odlew w kształcie prostopadłościanu, pokazany na rysunku II.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Objętość drewna, z którego zbudowano formę, jest równa A B

A. \(144\) cm3

B. \(36\) cm3

Objętość gipsowego odlewu jest równa C D

C. \(162\) cm3

D. \(98\) cm3

 Arkusz egzaminacyjny - bryły
5 (100%) 2 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

49 − = 45