Arkusz egzaminacyjny - Twierdzenie Pitagorasa

Zestaw zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - 10.7) stosuje twierdzenie Pitagorasa;( III etap edukacyjny - gimnazjum i VIII.8) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa [...];)( II etap edukacyjny - szkoła podstawowa)


Zadania egzaminacyjne: Twierdzenie Pitagorasa

Zadanie 1 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 19

Na przekątnej BD kwadratu ABCD o boku długości 4 zbudowano trójkąt równoboczny BED.

Na przekątnej BD kwadratu ABCD o boku długości 4
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole trójkąta BED jest równe

A. \(2\sqrt{6}\)

B. \(4\sqrt{6}\)

C. \(8\sqrt{3}\)

D. \(16\sqrt{3}\)

Zadanie 2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 16

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości 15 cm i 20 cm.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przeciwprostokątna trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2:1 ma długość

A. \(\)25 cm

B. \(\)30 cm

C. \(\)40 cm

D. \(\)50 cm

Zadanie 3 (0-4) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 23

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosłupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosłupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę.

Zadanie 4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2013, zadanie 15

Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB|=20 cm i |AC|=16 cm.

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2013

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień BC okręgu ma długość

A. \(12\) cm

B. \(10\) cm

C. \(4\) cm

D. \(2\) cm

 Arkusz egzaminacyjny - Twierdzenie Pitagorasa
5 (100%) 1 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.