Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 13

Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021

2015

Dane są ciągi (an), (bn), (cn), (dn), określone dla każdej liczby naturalnej n≥1 wzorami: an=20n+3, bn=2n2-3, cn=n2+10n-2, d_n=\frac{n+187}{n}. Liczba 197 jest dziesiątym wyrazem ciągu:

A. an

B. bn

C. cn

D. dn

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura czerwiec (05.06.2021) poziom podstawowyAnaliza:

Policzmy wyraz 10. tych ciągów i sprawdźmy w którym ciągu wyraz ten będzie równy 197:

an=20n+3

a10=20·10+3

a10=200+3

a10=203≠197

bn=2n2-3

b10=2·102-3

b10=2·100-3

b10=200-3

b10=197

cn=n2+10n-2

c10=102+10·10-2

c10=100+100-2

c10=198≠197

d_n=\frac{n+187}{n}

d_{10}=\frac{10+187}{10}

d_{10}=\frac{197}{10}

d_{10}=19,7\neq197

Odpowiedź:

A. an

B. bn

C. cn

D. dnDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

79 − 75 =