Input i print - średnia arytmetyczna w pythonie

Input i print - średnia arytmetyczna w pythonie

input print

średnia arytmetyczna zamiast Hello World

Zanim zajmiemy się matematyczną częścią naszego zadania przeanalizujmy komendy print oraz input w pythonie, czyli tzw. operacje wejścia-wyjścia (ang. Input-Output IO).

Print ( )

...(z angielskiego drukuj) to instrukcja, która jest "ustami naszego programu". Jej zadaniem jest wyświetlenie ciągu znaków lub wartości wyliczonych podczas wykonywania naszego programu. Zwróć uwagę na zapis. W nawiasie umieszczamy to, co ma zostać wyświetlone, np:

zapis opis rezultat
print ("Hello world!")wyświetla ciąg znaków z cudzysłowu Hello world!
print (a)wyświetla wartość zmiennej (załóżmy, że a = 5)5
print ("a =", a)wyświetla ciąg znaków i wartość zmienneja = 5

Darujmy sobie oklepane "Hello world!". Spróbujmy nakazać programowi, aby wypisał nam zdanie: "Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą!". A co tam! Niech Python łechta nam ego.

Posłużmy się komendą print. Aby wyświetlić ciąg znaków należy go zawrzeć w cudzysłowie (patrz linia poniżej):

print ("Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą!")

Poniżej zobacz działający kod:A co zrobić, aby wyświetlić wartość zmiennej? Przypiszmy zmiennej a wartość 5:

a = 5

Następnie znowu skorzystajmy z instrukcji print. Tym razem zapiszemy to:

print ("a =", a)

Zobacz poniższy rezultat działania programu:

Z pewnością wiesz, jak policzyć średnią arytmetyczną. Sumujesz liczby i dzielisz przez ich ilość. Spróbujmy teraz przy okazji analizowania instrukcji IO (input output) napisać kawałek kodu, który będzie nam liczył średnią.

srednia=\frac{suma}{ilosc}

Powiedzmy, że mamy 5 liczb: 5, 5, 7, 9, 9. Mamy policzyć ich średnią:

srednia=\frac{5+5+7+9+9}{5}

Przeanalizujmy algorytm. Po uruchomieniu programu liczymy średnią i wyświetlamy jej wynik. Pamiętasz, jaką instrukcję trzeba użyć do wyprowadzenia wyniku na ekran?

Narazie nasz algorytm nie należy do najbardziej skomplikowanych. Pewnie już wiesz, że wynik działania to 7. To sprawdźmy, czy Python sobie poradzi. Na początek zmienne zdefiniujemy w kodzie programu. Taki sposób jest dobry, gdy nie chcemy, by użytkownik wpływał na podawane dane:

print ("Średnia wynosi:", (5+5+7+9+9)/5)

Skomplikujmy teraz nieco sytuację. Aby łatwiej było edytować dane do obliczeń wpiszmy te wartości do zmiennych. Na początek skorzystamy z przypisania do oddzielnych zmiennych. W późniejszych przykładach zobaczysz, że można to zrobić zgrabniej. W związku z tym, że przypisujemy wartości do zmiennych nasz algorytm zostanie uzupełniony o tą czynność:

Poniżej Startu pojawił się blok przypisujący wartości do zmiennych, a sam blok obliczeniowy został zapisany symbolicznie. Czas na kod:

a = 5
b = 5
c = 7
d = 9
e = 9
print ("Średnia wynosi:", (a+b+c+d+e)/5)

W pierwszych 5 liniach przypisujemy wartości. W szóstej wyprowadzamy wynik na ekran.Input ( )

No dobrze. Wiemy, jak wyświetlić dane. Teraz warto nauczyć się wprowadzania tych danych do programu. Dzięki instrukcji Input() (ang. wprowadź) będziemy mogli oddać władzę użytkownikowi. To on będzie mógł sam podać jaką średnią chce policzyć.

Znowu zaktualizujmy nasz algorytm:

Drugi blok zamieniliśmy na blok IO (operacji wejścia-wyjścia). Zastanówmy się, jak zapisać instrukcję wprowadzania danych. Jeżeli użyjemy tylko input() to użytkownik będzie mógł podać dowolne wartości, a nie o to nam chodzi. Dane wejściowe muszą być liczbami. Niech będą one liczbami rzeczywistymi (float). Aby przypisać dane pobrane od użytkownika stosujemy zapis:

a = float(input())

co oznacza: przypisz zmiennej a liczbę rzeczywistą (float) podaną przez użytkownika (input). Uruchom program i zobacz, jak to działa:

Trochę mało czytelne. Użytkownik nie wie, co powinien zrobić po uruchomieniu aplikacji. To pomóżmy mu. Składnia input jest podobna do print. Możemy zatem dodać komentarz do "pola" wprowadzania danych.

a = float(input("Podaj pierwszą liczbę:"))

To jeszcze dodajmy pozostałe zmienne i linię 7 liczącą średnią, oraz komentarz na górze kodu z przypominajką dla programisty o zastosowaniu tego programu.

Już wkrótce dowiesz się jak stosować zmienne tablicowe oraz jak zamienić ten kod, by liczył średnią z dowolnej liczby elementów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

75 − 69 =