Arkusz maturalny - logarytmy

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - LOGARYTMY


Zadania maturalne: logarytmy

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 1

Liczba log_{\sqrt{7}}7 jest równa

A. 2

B. 7

C. \sqrt{7}

D. \frac{1}{2}

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 2

Liczba jest równa

A.

B.

C.

D.

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 1

Liczba log√22 jest równa

A. 2

B. 4

C. √2

D. ½

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 4

Liczba log496-log46 jest równa

A. log490

B. log696

C. 4

D. 2

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 2

Dane są liczby: , , . Liczby te spełniają warunek:

A. a>b>c

B. b>a>c

C. c>b>a

D. b>c>a

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 1

Liczba 2log36-log34 jest równa

A.

B.

C.

D.

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 3

Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 8 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 2

Liczba jest równa

A.

B.

C.

D.

Zadanie 9 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 2

Dane są liczby , , . Iloczyn abc jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 10 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 4

Suma log816+1 jest równa

A.

B.

C.

D.

Zadanie 11 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 31

Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem , gdzie oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.

Zadanie 12 (0-3) - autor: oblicz.com.pl - zadanie o podwyższonym poziomie trudności

Niech k będzie sumą liczb a, b, c, których logarytmy o podstawie 4 są kolejnymi liczbami naturalnymi. Niech l będzie sumą liczb d, e, f, których logarytmy o podstawie 5 stanowią ten sam zestaw kolejnych liczb naturalnych. Udowodnij, że iloczyn k·l jest podzielny przez 651.

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 31 = 34