Arkusz maturalny - logarytmy

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - LOGARYTMY


Zadania maturalne: logarytmy

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 1

Liczba 2log36-log34 jest równa

A. \(4\)

B. \(2\)

C. \(2log_3 2\)

D. \(log_3 8\)

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 3

Liczba \(2log_{2}{3}-2log_{2}{5}\) jest równa

A. \(log_{2}\frac{9}{25}\) B. \(log_{2}\frac{3}{5}\) C. \(log_{2}\frac{9}{5}\) D. \(log_{2}\frac{6}{25}\)

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 2

Liczba \(log_{\sqrt{2}}(2\sqrt{2})\) jest równa

A. \(\frac{3}{2}\)

B. \(2\)

C. \(\frac{5}{2}\)

D. \(3\)

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 2

Dane są liczby \(a=-\frac{1}{27}\), \(b=log_{\frac{1}{4}} 64\), \(c=log_{\frac{1}{3}} 27\). Iloczyn abc jest równy

A. \(-9\)

B. \(-\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{1}{3}\)

D. \(3\)

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 4

Suma \(log_{8}16+1\) jest równa

A. \(3\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(log_{8}17\)

D. \(\frac{7}{3}\)

Zadanie 6 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 31

Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem \(r=log\frac{A}{A_0}\), gdzie \(A\) oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, \(A_0=10^{-4}\) jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile \(6,2\) w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.

 Arkusz maturalny - logarytmy
5 (100%) 5 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

÷ 1 = 7