Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 31

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2)

Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem r=log(A/Ao), gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, Ao=10-4 jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2015/2016 - Matura maj poziom podstawowy

Analiza:

Zadanie sprowadza się do podstawienie znanych wielkości do wzoru:

6,2 - czyli wartość siły trzęsienia ziemi z 2014 to nasze r.

Skorzystajmy z własności logarytmów:

6,2=logA-log10-4

6,2=logA-(-4)

6,2=logA+4

logA=6,2-4=2,2

Z definicji logarytmów otrzymujemy:

A=102,2

Otrzymana amplituda jet większa od 100 cm, ponieważ:

A=102,2>102

Odpowiedź

Wartość amplitudy była wyższa niż 100 cm.

Logarytmy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Tematyczny arkusz maturalny - logarytmy

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - logarytmy. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem matury -poziom podstawowy.

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

53 + = 57