Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 8

Informacja do zadań 8.–10.

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,-4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f .

Źródło CKE: egzamin maturalny maj 2019

Zadanie 8 (0-1)

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

A. (∞,0>

B. <0,4>

C. <-4,+∞>

D. <4,+∞>

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura maj poziom podstawowy


Analiza:

Zbiór wartości odczytujemy na osi Y, przez wykonanie rzutu funkcji na tę oś.

Na rysunku zbiór wartości zaznaczony jest kolorem niebieskim na osi Y. Tu widać, że wartości zaczynają się od -4 i dążą do +∞.

Odpowiedź:

A. (∞,0>

B. <0,4>

C. <-4,+∞>

D. <4,+∞>


Matura - poziom podstawowy

5.0
03

Matura 2018 - poziom podstawowy

maj

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

4.7
18

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

5.0
01

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

5.0
03

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

÷ 1 = 3