Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20

Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 5 punktów: A=(1,4), B=(−5,−1), C=(−5,3), D=(6,−4), P=(−30,−76).

Punkt P należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt:

A. A

B. B

C. C

D. D

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura sierpień poziom podstawowyAnaliza:

Obie współrzędne punktu P są ujemne. Skoro szukamy punktu z tej samej ćwiartki, to jego współrzędne także muszą być ujemne. Jedynym punktem o takich współrzędnych to punkt B=(−5,−1).


Pamiętaj, że znaki współrzędnych dla poszczególnych ćwiartek możesz odczytać z osi współrzędnych.

Punkt P z zadania należy do ćwiartki III i tam szukamy kolejnego punktu. Zauważ, że punkt B też, jak się spodziewaliśmy, należy do tej ćwiartki.

Odpowiedź:

A. A

B. B

C. C

D. DMatura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 2 = 5