Tag: <span>logarytmy</span>

Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Suma 2log\sqrt{10}+log10^3 jest równa

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (05.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Liczba log_5\sqrt{125} jest równa

A. \frac{2}{3}

B. 2

C. 3

D. \frac{3}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2019/2020 - Matura maj (09.06.2020) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2020 p. podstawowy matematyka - z. 3"

Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Liczba log_{\sqrt{7}}7 jest równa

A. 2

B. 7

C. \sqrt{7}

D. \frac{1}{2}

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 1"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Liczba log√22 jest równa

A. 2

B. 4

C. √2

D. ½

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura maj poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 1"

Logarytmy - karta pracy

Poniżej arkusz pracy mający na celu utrwalić umiejętność korzystania z własności logarytmów. Przejdź do arkusza do druku, aby stworzyć swój własny zestaw. Karta ta została stworzona jako uzupełnienie egzaminacyjnego arkusza tematycznego dla maturzystów.

Sprawdzane umiejętności:

korzystanie z własności logarytmów.

Czytaj dalej"Logarytmy - karta pracy"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Liczba log496-log46 jest równa

A. log490

B. log696

C. 4

D. 2

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 4"

Logarytmy

Definicja logarytmu:

Logarytm o podstawie a z liczby b to liczba c, do której należy podnieść podstawę logarytmu a, aby otrzymać liczbę b:

ac=b

Można zapisać to w następujący sposób:

logab=c

Należy pamiętać, że: a i b > 0 oraz a ≠ 0.

Jeżeli widzisz zapis:

log b=c

to podstawą logarytmu jest a=10. Jest to tzw. logarytm dziesiętny.

Zapis

ln b=c

oznacza logarytm naturalny o podstawie równej e (stała Eulera równa w przybliżeniu 2,7182818).

Czytaj dalej"Logarytmy"

Matura 2018 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Dane są liczby: a=log_{\frac{1}{2}}8, b=log_{4}8, c=log_{4}\frac{1}{2}. Liczby te spełniają warunek:

A. a>b>c

B. b>a>c

C. c>b>a

D. b>c>a

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 2"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Liczba 2log36-log34 jest równa

A. 4

B. 2

C. 2log32

D. log38

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 1"

Tablice logarytmów

We wpisie: tablice logarytmów o dowolnej podstawie. Proste narzędzie do ich tworzenia.

Poniżej znajduje się podgląd arkusza kalkulacyjnego dla logarytmów o podstawie 10. Wersja xls arkusza potrafi wyliczyć wartości logarytmów także dla podstawy naturalnej e, dziesiętnej i dowolnej podstawy określonej w parametrach spełniających warunki podstawy logarytmu czyli:

gdzie oraz .
Czytaj dalej"Tablice logarytmów"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Wartość wyrażenia log_{5}0,04-\frac{1}{2}log_{25}5\cdot log_{25}1 jest równa

A. -3

B. -2\frac{1}{4}

C. -2

D. 0

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 5"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Układ równań opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty.

B. dokładnie jeden punkt.

C. dokładnie dwa różne punkty.

D. zbiór nieskończony.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności .

Źródło CKE: matura maj 2015

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 1"