Arkusz maturalny - logarytmy

Arkusz maturalny - logarytmy

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - logarytmy - poziom podstawowy


Zadania maturalne: logarytmy

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 3

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba log_{25}1-\frac{1}{2}+log_{25}5 jest równa

A. (-rac{1}{4})

B. (-rac{1}{2})

C. rac{1}{4}

D. rac{1}{2}

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2023, zadanie 5

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba log_2\frac{1}{8}+log_24 jest równa

A. (-1)

B. rac{1}{2}

C. 2

D. 5

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2023, zadanie 4

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba log927 + log93 jest równa

A. 81

B. 9

C. 4

D. 2

Zadanie 2 (0-1) - test diagnostyczny wrzesień 2022

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia 2log_{5}5+1-\frac{1}{2}log_{5}625 jest równa

A. 1

B. 5

C. 10

D. 25

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2022, zadanie 2

2015

Liczba log232−log28 jest równa

A. 2

B. 14

C. 16

D. 24

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022, zadanie 3

2015

Liczba dwukrotnie większa od log 3+log 2 jest równa

A. log 12

B. log 36

C. log 10

D. log 25

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 3

2015

Liczba 4log42+2log48 jest równa

A. 6log42

B. 16

C. 5

D. 6log416

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 2

2015

Liczba log69+2log62 jest równa

A. log_6rac{9}{4}

B. 1

C. 2

D. log_6rac{81}{2}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 3

2015

Niech log318 = c. Wtedy log354 jest równy

A. c-1

B. c

C. c+1

D. c+2

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 4

2015

Suma 2log\sqrt{10}+log10^3 jest równa

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 2

2015

Liczba 2log_54-3log_5\frac{1}{2} jest równa

A. -log_5rac{7}{2}

B. 7log_52

C. -log_52

D. log_52

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec(lipiec) 2020, zadanie 3

2015

Liczba log_{\sqrt{2}}4^8 jest równa

A. 2

B. 4

C. 16

D. 32

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj(czerwiec) 2020, zadanie 3

2015

Liczba log_5\sqrt{125} jest równa

A. rac{2}{3}

B. 2

C. 3

D. rac{3}{2}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 1

2015

Liczba log_{\sqrt{7}}7 jest równa

A. 2

B. 7

C. sqrt{7}

D. rac{1}{2}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 2

2015

Liczba jest równa

A. -rac{1}{2}

B. 2

C. -2

D. rac{1}{2}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 1

2015

Liczba log√22 jest równa

A. 2

B. 4

C. √2

D. ½

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 4

2015

Liczba log496-log46 jest równa

A. log490

B. log696

C. 4

D. 2

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 2

2015

Dane są liczby: , , . Liczby te spełniają warunek:

A. a>b>c

B. b>a>c

C. c>b>a

D. b>c>a

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 1

2015

Liczba 2log36-log34 jest równa

A. 4

B. 2

C. 2log32

D. log38

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2017, zadanie 4

2015

Liczba log327+log31 jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 3

2015

Liczba jest równa

A. log_{2}rac{9}{25}

B. log_{2}rac{3}{5}

C. log_{2}rac{9}{5}

D. log_{2}rac{6}{25}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 2

2015

Liczba jest równa

A. rac{3}{2}

B. 2

C. rac{5}{2}

D. 3

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2015, zadanie 5

2015

Wartość wyrażenia log_{5}0,04-\frac{1}{2}log_{25}5\cdot log_{25}1 jest równa

A. -3

B. -2rac{1}{4}

C. -2

D. 0

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 2

2015

Dane są liczby , , . Iloczyn abc jest równy

A. -9

B. -rac{1}{3}

C. rac{1}{3}

D. 3

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 4

2015

Suma log816+1 jest równa

A. 3

B. rac{3}{2}

C. log817

D. rac{7}{3}

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 31

2015

Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem , gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, A0=10-4 jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.

Zadanie  (0-3) - matura poziom podstawowy oblicz.com.pl 2021, zadanie

2015

Niech k będzie sumą liczb a, b, c, których logarytmy o podstawie 4 są kolejnymi liczbami naturalnymi. Niech l będzie sumą liczb d, e, f, których logarytmy o podstawie 5 stanowią ten sam zestaw kolejnych liczb naturalnych. Udowodnij, że iloczyn k·l jest podzielny przez 651.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

40 + = 48