Arkusz maturalny - logarytmy

Arkusz maturalny - logarytmy

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - LOGARYTMY


Zadania maturalne: logarytmy

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 2

Liczba log69+2log62 jest równa

A. log_6\frac{9}{4}

B. 1

C. 2

D. log_6\frac{81}{2}

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 3

Niech log318 = c. Wtedy log354 jest równy

A. c-1

B. c

C. c+1

D. c+2

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 4

Suma 2log\sqrt{10}+log10^3 jest równa

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 2

Liczba 2log_54-3log_5\frac{1}{2} jest równa

A. -log_5\frac{7}{2}

B. 7log_52

C. -log_52

D. log_52

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec(lipiec) 2020, zadanie 3

Liczba log_{\sqrt{2}}4^8 jest równa

A. 2

B. 4

C. 16

D. 32

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj(czerwiec) 2020, zadanie 3

Liczba log_5\sqrt{125} jest równa

A. \frac{2}{3}

B. 2

C. 3

D. \frac{3}{2}

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 1

Liczba log_{\sqrt{7}}7 jest równa

A. 2

B. 7

C. \sqrt{7}

D. \frac{1}{2}

Zadanie 8 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 2

Liczba jest równa

A.

B.

C.

D.

Zadanie 9 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 1

Liczba log√22 jest równa

A. 2

B. 4

C. √2

D. ½

Zadanie 10 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 4

Liczba log496-log46 jest równa

A. log490

B. log696

C. 4

D. 2

Zadanie 11 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 2

Dane są liczby: , , . Liczby te spełniają warunek:

A. a>b>c

B. b>a>c

C. c>b>a

D. b>c>a

Zadanie 12 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 1

Liczba 2log36-log34 jest równa

A. 4

B. 2

C. 2log32

D. log38

Zadanie 13 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2017, zadanie 4

Liczba log327+log31 jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Zadanie 14 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 3

Liczba jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 15 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 2

Liczba jest równa

A.

B.

C.

D.

Zadanie 16 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2015, zadanie 5

Wartość wyrażenia log_{5}0,04-\frac{1}{2}log_{25}5\cdot log_{25}1 jest równa

A. -3

B. -2\frac{1}{4}

C. -2

D. 0

Zadanie 17 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 2

Dane są liczby , , . Iloczyn abc jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 18 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 4

Suma log_8{16}+1 jest równa

A. 3

B. \frac{3}{2}

C. log_8{17}

D. \frac{7}{3}

Zadanie 19 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 31

Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem , gdzie oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.

Zadanie 20 (0-3) - autor: oblicz.com.pl - zadanie o podwyższonym poziomie trudności

Niech k będzie sumą liczb a, b, c, których logarytmy o podstawie 4 są kolejnymi liczbami naturalnymi. Niech l będzie sumą liczb d, e, f, których logarytmy o podstawie 5 stanowią ten sam zestaw kolejnych liczb naturalnych. Udowodnij, że iloczyn k·l jest podzielny przez 651.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 × = 3