Arkusz maturalny - kąt środkowy a kąt wpisany

Arkusz maturalny - kąt środkowy a kąt wpisany

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - kąt wpisany a kąt środkowy - poziom podstawowy


Zadania maturalne: kąt wpisany a kąt środkowy

Zadanie 21 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2023, zadanie 21

2023

Punkty A, B, C leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt ACO ma miarę 70° (zobacz rysunek).

Dokończ zdanie.
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta ostrego ABC jest równa

A. 10°

B. 20°

C. 35°

D. 40°

Zadanie 19 (0-1) - test diagnostyczny grudzień 2022

2023

Punkty A, B, C leżą na okręgu o środku O (zobacz rysunek). Ponadto |∡AOC| = 130° oraz |∡BOA| = 110°.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta wewnętrznego BAC trójkąta ABC jest równa

A. 60°

B. 55°

C. 50°

D. 65°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 16

2015

Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B oraz C. Odcinek AC jest średnicą tego okręgu, a kąt środkowy AOB ma miarę 82°(zobacz rysunek)

Miara kąta OBC jest równa

A. 41°

B. 45°

C. 49°

D. 51°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 17

2015

Prosta k jest styczna w punkcie A do okręgu o środku O. Punkt B leży na tym okręgu i miara kąta AOB jest równa 80°. Przez punkty O i B poprowadzono prostą, która przecina prostą k w punkcie C (zobacz rysunek).

Miara kąta BAC jest równa

A. 10°

B. 30°

C. 40°

D. 50°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 21

2015

Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku S. Miary kątów SBC, BCD, CDA są równe odpowiednio: |∡SBC|=60°, |∡BCD|=110°, |∡CDA|=90° (zobacz rysunek).

Wynika stąd, że miara α kąta DAS jest równa

A. 25°

B. 30°

C. 35°

D. 40°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 13

2015

Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o środku O. Miara kąta CAO jest równa 70° (zobacz rysunek).

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Miara kąta ABC jest równa

A. 20°

B. 25°

C. 30°

D. 35°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 17

2015

Punkty A, B, C, D leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt środkowy DOC ma miarę 118° (zobacz rysunek).

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2018

Miara kąta ABC jest równa

A. 59°

B. 48°

C. 62°

D. 31°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 16

2015

Na okręgu o środku w punkcie O wybrano trzy punkty A, B, C tak, że |∢AOB|=70°, |∢OAC|=25°. Cięciwa AC przecina promień OB (zobacz rysunek). Wtedy miara ∢OBC jest równa:

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2019

A. α=25°

B. α=60°

C. α=70°

D. α=85°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 16

2015

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α + β = 111°. Wynika stąd, że

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2018

A. α=74°

B. α=76°

C. α=70°

D. α=72°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 7

2015

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa

A. 91°

B. 72,5°

C. 18°

D. 32°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 17

2015

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym samym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=114o. Wynika stąd, że:

A. β=10o

B. β=38o

C. β=57o

D. β=76o

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 15

2015

Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C (zobacz rysunek). Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy α ma miarę

Na okręgu o środku w punkcie O - kąt wpisany oparty na średnicy - rysunek do zadania
kąt wpisany oparty na średnicy

A. 116°

B. 114°

C. 112°

D. 110°

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 16

2015

Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20° mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A.

B. 10°

C. 20°

D. 30°
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

41 + = 50