Arkusz maturalny - kąt środkowy a kąt wpisany

Arkusz maturalny - kąt środkowy a kąt wpisany

Zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym w zadaniach maturalnych. Zobacz zadania z porównywania kątów z matur poziom podstawowy z lat poprzednich.

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - KĄT WPISANY A KĄT ŚRODKOWY

Zadania maturalne: kąt wpisany a kąt środkowy

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy 2020, zadanie 17

Punkty A, B, C, D leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt środkowy DOC ma miarę 118° (zobacz rysunek).

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2018

Miara kąta ABC jest równa

A. 59°

B. 48°

C. 62°

D. 31°

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy 2018, zadanie 16

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α + β = 111°. Wynika stąd, że

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2018

A. α=74°

B. α=76°

C. α=70°

D. α=72°

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy 2017, zadanie 15

Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C (zobacz rysunek). Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy α ma miarę

Na okręgu o środku w punkcie O - kąt wpisany oparty na średnicy - rysunek do zadania
kąt wpisany oparty na średnicy
A. 116° B. 114° C. 112° D. 110°

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy 2018, zadanie 23

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa

A. 91°

B. [72,5°

C. 18°

D. 32°

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy 2015, zadanie 16

Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20° mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A.

B. 10°

C. 20°

D. 30°

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 17

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym samym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=114o. Wynika stąd, że:

A. β=10o

B. β=38o

C. β=57o

D. β=76o

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 11 = 13