Arkusz egzaminacyjny - potęgi

Arkusz egzaminacyjny - potęgi

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - potęgi.


Zadania egzaminacyjne: potęgi

Zadanie 7 (0-1) - egzamin ósmoklasisty maj 2023, zadanie 7

8.kl

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Iloraz \frac{10^8}{5^8} jest równy A/B

A. 58

B. 28

Iloczyn 26·253 jest równy C/D

C. 509

D. 106

Zadanie 4 (0-1) - egzamin ósmoklasisty maj 2021, zadanie 4

8.kl

Z reguł działań na potęgach wynika, że: (200 000)3 = (2·100 000)3 = (2·105)3 = 23 ·1015 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z tych samych reguł wynika, że liczba (60 000 000)3 jest równa

A. 63·1021

B. 6·1021

C. 63·1010

D. 6·1010

Zadanie 7 (0-1) - egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020, zadanie 7

8.kl

Która z podanych niżej liczb nie jest równa 315? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 3·314

B. 39·36

C. 317:9

D. (35)3

E. 915:3

Zadanie 7 (0-1) - egzamin ósmoklasisty kwiecień 2020, zadanie 7

8.kl

Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa zero. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej.

Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. -25 i -8

B. -25 i 8

C. 25 i -8

D. 25 i 8

Zadanie 3 (0-1) - egzamin ósmoklasisty kwiecień 2019, zadanie 3

8.kl

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

I.52·108·54
II.(510:52)·108
III. 28·58·58

Które z tych wyrażeń są równe 508? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.

B. Tylko II i III

C. Tylko II.

D. Tylko III

Zadanie 5 (0-1) - egzamin ósmoklasisty próbny 2018, zadanie 5

8.kl

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn liczb na przekątnej kwadratu jest równy 515. P F
W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 59. P F

Zadanie 6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 6

Gim.

Dane są dwie liczby: a=85, b=45

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn a·b jest równy 3210. P F
Iloraz a/b jest równy 25. P F

Zadanie 6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 6

Gim.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 716 jest 7 razy większa od liczby 715. P F
(–1)12 + (–1)13 + (–1)14 + (–1)15 + (–1)16 = 0 P F

Zadanie 4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 4

Gim.

I. 2541

II. 12541

III. 2862

IV. 5431

Która z tych liczb jest największa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I

B. II

C. III

D. IV

Zadanie 5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 5

Gim.

Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

71=7

72=49

73=343

74=2401

75=16 807

76=117 649

77=823 543

78=5 764 801

79=40 353 607

..............

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cyfrą jedności liczby 7190 jest

A. 1

B. 3

C. 7

D. 9

Zadanie 6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2013, zadanie 6

Gim.

Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

A. c, b, a

B. a, b, c

C. c, a, b

D. b, c, a


Potęgi

Tematyczny arkusz egzaminacyjny - Potęgi

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - potęgi. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty.

Karta pracy - działania na potęgach

Arkusz pracy mający na celu utrwalić umiejętność korzystania własności potęgowania. Karta ta została stworzona jako uzupełnienie egzaminacyjnego arkusza tematycznego dla ósmoklasistów i gimnazjalistów.

 2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

49 − = 43