Arkusz maturalny - średnia arytmetyczna i mediana

Arkusz maturalny - średnia arytmetyczna i mediana

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - średnia arytmetyczna i mediana - poziom podstawowy


Zadania maturalne: średnia arytmetyczna i mediana

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2022, zadanie 26

2015

Średnia arytmetyczna zestawu liczb a, b, c, d jest równa 20. Wtedy średnia arytmetyczna zestawu liczb a − 10, b + 30, c, d jest równa

A. 10

B. 20

C. 25

D. 30

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 28

2015

Średnia arytmetyczna zestawu sześciu liczb: 2x, 4, 6, 8, 11, 13, jest równa 5. Wynika stąd, że

A. x=-1

B. x=7

C. x=-6

D. x=6

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 28

2015

Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: 2, 3x, 3x+2, 3x+4 jest równa \frac{13}{2}. Wynika stąd, że

A. x=9

B. x=rac{13}{2}

C. x=rac{5}{9}

D. x=2

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 28

2015

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1, 2, 2x, x+2, 5, 6) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że

A. x=1

B. x=rac{3}{2}

C. x=2

D. x=rac{8}{3}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 28

2015

Liczba x jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 1+x, 1+2x, 4+3x, 1, jest równa 10. Wtedy

A. x=6

B. x=5,5

C. x=2,5

D. x=1

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 23

2015

Cztery liczby: 2, 3, a, 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem

A. a=7

B. a=6

C. a=5

D. a=4

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 23

2015

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych 3, 10, 5, x, x, x, x, 12, 19, 7 jest równa 12. Mediana tych liczb jest równa

A. 14

B. 12

C. 16

D. x

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 23

2015

Mediana zestawu sześciu danych liczb: 4, 8, 21, a, 16, 25, jest równa 14. Zatem

A. a=7

B. a=12

C. a=14

D. a=20Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 22

2015

Wśród 100 osób przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniżej tabeli.

Liczba książek012345
Liczba osób23142817117

Średnia liczba przeczytanych książek przez jedną ankietowaną osobę jest równa

A. 0,5

B. 1

C. 2

D. 2,5

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 24

2015

Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

Ocena65432
Liczba ocen23551

Mediana przedstawionego zestawu danych wynosi:

A. 3

B. 3,5

C. 4

D. 4,5

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 24

2015

Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy

A. x=1

B. x=2

C. x=11

D. x=13

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 25

2015

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 31, 16, 25, 29, 27, x, jest równa x/2. Mediana tych liczb jest równa

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 25

2015

Mediana zestawu danych 2, 12, a, 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas

A. a=4

B. a=6

C. a=7

D. a=9Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 26

2015

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.

kolejne lata 123456
przyrost (w cm) 10107887

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 1 =