Arkusz maturalny - potęgi

Arkusz maturalny - potęgi

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - potęgi - poziom podstawowy


Zadania maturalne: potęgi

Zadanie 1 (0-1) - test diagnostyczny wrzesień 2022

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia (1+3⋅2−1)−2 jest równa

A. rac{25}{4}

B. rac{4}{25}

C. rac{36}{49}

D. rac{40}{9}

Zadanie 1 (0-1) - test diagnostyczny grudzień 2022

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba (5\cdot 5^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{3}} jest równa

A. sqrt[6]{5}

B. sqrt[3]{25}

C. sqrt{5}

D. sqrt[3]{5}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2022, zadanie 1

2015

Liczba \frac{8^{-40}}{2^{10}} jest równa

A. 4-4

B. 4-50

C. 2-47

D. 2-130

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022, zadanie 2

2015

Liczba \frac{2^{-3}\cdot3^{-3}\cdot4^0}{2^{-1}\cdot3^{-4}\cdot4^{-1}} jest równa jest równa

A. 1

B. 3

C. 24

D. 48

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 5

2015

Liczba 3^{2+\frac{1}{4}} jest równa

A. 3^2cdotsqrt[4]{3}

B. sqrt[4]{3^3}

C. 3^2+sqrt[4]{3}

D. 3^2+sqrt{3^4}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 1

2015

Liczba 9-10·319 jest równa

A. 279

B. 9-2

C. 310

D. 3-1

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 2

2015

Liczba (7^{\frac{5}{4}}\cdot 7^{\frac{1}{4}})^{\frac{2}{3}} jest równa

A. 7^{rac{5}{3}}

B. 7^1

C. 7^{rac{3}{2}}

D. 7^{rac{10}{3}}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 1

2015

Liczba 1005·(0,1)-6 jest równa

A. 1013

B. 1016

C. 10-1

D. 10-30

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 4

2015

Dla każdej dodatniej liczby b wyrażenie (\sqrt[2]{b}\cdot \sqrt[4]{b})^{\frac{1}{3}} jest równe

A. b^2

B. b^{0,25}

C. b^{rac{8}{3}}

D. b^{rac{4}{3}}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 2

2015

Liczba \frac{2^{50}\cdot3^{40}}{36^{10}} jest równa

A. 670

B. 645

C. 230·320

D. 210·320

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 9

2015

Liczbą większą od 5 jest

A. (rac{1}{25})^{-rac{1}{2}}

B. (rac{1}{25})^{-rac{1}{5}}

C. 125^{rac{2}{3}}

D. 125^{rac{1}{3}}

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 2

2015

Liczba naturalna n=214·515 w zapisie dziesiętnym ma

A. 14 cyfr

B. 15 cyfr

C. 16 cyfr

D. 30 cyfr

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 3

2015

Dane są liczby x=4,5·10-8 oraz y=1,5·102. Wtedy iloraz \frac{x}{y} jest równy

A. 3·10-10

B. 3·10-6

C. 6,75·10-10

D. 6,75·10-6

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 3

2015

Dane są liczby a=3,6·10-12 oraz b=2,4·10-20. Wtedy iloraz jest równy

A. 8,64·10-32

B. 1,5·10-8

C. 1,5·108

D. 8,64·1032Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 1

2015

Liczba 58·16-2 jest równa

A. (rac{5}{2})^8

B. rac{5}{2}

C. 108

D. 10

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 1

2015

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz jest równy

A. a-3,9

B. a-2

C. a-1,3

D. a1,3

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 21

2015

Liczba jest równa

A. rac{1}{225}

B. rac{1}{15}

C. 1

D. 15

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy , zadanie - oblicz.com.pl

2015

Wartość x=\frac{6^{2020}+6^{2021}+6^{2022}}{43}

po sprowadzeniu do najprostszej postaci jest równa:

A. x=62019

B. x=62021

C. x=62021

D. x=2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

75 − = 69