Arkusz maturalny - potęgi

Arkusz maturalny - potęgi

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - POTĘGI


Zadania maturalne: potęgi

Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 2

Liczba (7^{\frac{5}{4}}\cdot 7^{\frac{1}{4}})^{\frac{2}{3}} jest równa

A. 7^{\frac{5}{3}}

B. 7^1

C. 7^{\frac{3}{2}}

D. 7^{\frac{10}{3}}

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 1

Liczba 1005·(0,1)-6 jest równa

A. 1013

B. 1016

C. 10-1

D. 10-30

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 4

Dla każdej dodatniej liczby b wyrażenie (\sqrt[2]{b}\cdot \sqrt[4]{b})^{\frac{1}{3}} jest równe

A. b^2

B. b^{0,25}

C. b^{\frac{8}{3}}

D. b^{\frac{4}{3}}

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 2

Liczba \frac{2^{50}\cdot3^{40}}{36^{10}} jest równa

A. 670

B. 645

C. 230·320

D. 210·320

Zadanie 5 (0-1) - oblicz.com.pl 2019

Wartość x

x=\frac{6^{2020}+6^{2021}+6^{2022}}{43}

po sprowadzeniu do najprostszej postaci jest równa:

A. x=62019

B. x=62020

C. x=62021

D. x=2020

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 9

Liczbą większą od 5 jest

A. (\frac{1}{25})^{-\frac{1}{2}}

B. (\frac{1}{25})^{-\frac{1}{5}}

C. 125^{\frac{2}{3}}

D. 125^{\frac{1}{3}}

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 2

Liczba naturalna n=214·515 w zapisie dziesiętnym ma

A. 14 cyfr

B. 15 cyfr

C. 16 cyfr

D. 30 cyfr

Zadanie 8 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 3

Dane są liczby x=4,5·10-8 oraz y=1,5·102. Wtedy iloraz \frac{x}{y} jest równy

A. 3·10-10

B. 3·10-6

C. 6,75·10-10

D. 6,75·10-6

Zadanie 9 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 3

Dane są liczby a=3,6·10-12 oraz b=2,4·10-20. Wtedy iloraz jest równy

A.

B.

C.

D.Zadanie 10 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 1

Liczba 58·16-2 jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 11 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 1

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz jest równy

A.

B.

C.

D.

Zadanie 12 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 21

Liczba jest równa

A.

B.

C.

D.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7 + 3 =