Arkusz maturalny - funkcja kwadratowa

Arkusz maturalny - funkcja kwadratowa

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - funkcja kwadratowa.


Zadanie 1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 12

Funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x)=-2(x+1)(x-3) jest malejąca w przedziale

A. ⟨1, +∞)

B. (−∞, 1⟩

C. (−∞, −8⟩

D. ⟨−8, +∞)

Zadanie 2 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 11

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-3(x-2)(x-9). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A. x1+x2=11

B. x1+x2=-11

C. x1+x2=33

D. x1+x2=-33

Zadanie 3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 6

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A. x1+x2=-8

B. x1+x2=-2

C. x1+x2=2

D. x1+x2=8

Zadanie 4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 9

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A. (-6, -3)

B. (-6, 69)

C. (3, -12)

D. (6, -3)

Zadanie 5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 10

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1 Współczynnik c we wzorze funkcji f jest równy

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 11

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeżeli f(3)=4, to

A. f(1)=-6

B. f(1)=0

C. f(1)=6

D. f(1)=18

Zadanie 7 (0-4) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 29

Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorem f(x)=ax2+bx+c. Największa wartość funkcji f jest równa 6 oraz f(-6)=f(0)=3/2. Oblicz wartość współczynnika a.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 × = 8