Kategoria: <span>3. Równania i nierówności</span>

Arkusz maturalny - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (nierówności liniowe).

Czytaj dalej"Arkusz maturalny - nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą"

Arkusz maturalny - równania iloczynowe

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - równania iloczynowe - poziom podstawowy


Zadania maturalne: równania iloczynowe

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 8

2015

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2x(x2 − 9)(x + 1) = 0 jest równy

A. -3

B. 3

C. 0

D. 9

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 6

2015

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2(x-4)(x2-1)=0 jest równy

A. -8

B. -4

C. 4

D. 8

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 6

2015

Suma wszystkich rozwiązań równania x(x-3)(x+2)=0 jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 8

2015

Równanie x(x2-4)(x2+4)=0 z niewiadomą x

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych

C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych

D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

Zadanie  (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 6

2015

Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa

A. -1

B. 21

C. 1

D. -21

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 26

2015

Rozwiąż równanie (x2-16)(x3-1)=0.

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 26

2015

Rozwiąż równanie (x3-8)(x2-4x-5)=0.

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 27

2015

Rozwiąż równanie (x3+125)(x2-64)=0

Zadanie  (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 28

2015

Rozwiąż równanie (4-x)(x2+2x-15)=0

Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-2) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022

2015

Trójwyrazowy ciąg (x, 3x+2, 9x+16) jest geometryczny. Oblicz x.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura czerwiec (02.06.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 32"

Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022

2015

Rozwiąż nierówność

-3x2+8≥10x

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura czerwiec (02.06.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 29"

Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Równanie (x2-27)(x2+16)=0 ma dokładnie

A. jedno rozwiązanie rzeczywiste.

B. dwa rozwiązania rzeczywiste.

C. trzy rozwiązania rzeczywiste

D. cztery rozwiązania rzeczywiste.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura czerwiec (02.06.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Jedną z liczb spełniających nierówność x4-3x3+3<0 jest

A. 1

B. (-1)

C. 2

D. (-2)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura czerwiec (02.06.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2)

Rozwiąż nierówność:

3x2-2x-9≥7

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 29"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2x(x2 − 9)(x + 1) = 0 jest równy

A. (-3)

B. 3

C. 0

D. 9

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \frac{2}{5}-\frac{x}{3}>\frac{x}{5} jest przedział

A. (−∞, 0)

B. (0, +∞)

C. (−∞, ¾)

D. (¾, +∞)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura maj (05.05.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2022 p. podstawowy matematyka - z. 7"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2)

Rozwiąż równanie:

\frac{x+8}{x-7}=2x

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 30"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021

2015

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 5-\frac{2-6x}{4}\geq2x+1 jest przedział

A. (-∞,1)

B. (1,+∞)

C. (-∞,7)

D. (7,+∞)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2)

Rozwiąż nierówność: 2(x+1)(x-3)<x2-9

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura czerwiec (05.06.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 29"

Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Równanie \frac{x^2-7x}{x^2-49}=0 ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie

A. jedno rozwiązanie

B. dwa rozwiązania

C. trzy rozwiązania

D. cztery rozwiązania

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura czerwiec (05.06.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021

2015

Rozwiązaniem równania x\sqrt{3}+2=2x-8

A. 10(2+sqrt{3})

B. rac{10}{sqrt{3}-2}

C. 10(sqrt{3}-2)

D. rac{sqrt{3}+10}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura czerwiec (05.06.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2021 p. podstawowy matematyka - z. 7"

Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-5)

Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których trójmian kwadratowy

4x^2-2(m+1)x+m

ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x1 oraz x2, spełniające warunki:

x_1\neq 0

x_2\neq 0 oraz

x_1+x_2\leq\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (11.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 11"

Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-3)

Rozwiąż nierówność:

\frac{2x-1}{1-x}\leq\frac{2+2x}{5x}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (11.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 7"

Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Liczba różnych pierwiastków równania 3x+|x−4|=0 jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (11.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. rozszerzony matematyka - z. 4"

Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2021

2015

Rozwiąż równanie

\frac{3x+2}{3x-2}=4-x

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (05.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 32"

Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2021

2015

Rozwiąż nierówność:

x2-5x≤14

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (05.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 29"