Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 6

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2(x-4)(x2-1)=0 jest równy

A. -8

B. -4

C. 4

D. 8

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowyAnaliza:

Zauważ, że równanie to postać iloczynowa wielomianu. Aby lewa strona równała się zero, to wystarczy, że przynajmniej wynik działania w jednym nawiasie będzie równy 0. Przyrównajmy wyrażenia z nawiasów do zera:

x-4=0

x1=4

oraz

x2-1=0

x2=1

Po spierwiastkowaniu otrzymujemy:

x2=-1

x3=1

Wymnóżmy pierwiastki:

x1·x2·x3=-1·1·4=-4

Odpowiedź:

A. -8

B. -4

C. 4

D. 8Matura - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

50 − 41 =