Kategoria: <span>4.3) odczytuje z wykresu własności funkcji – zbiór wartości</span>

Arkusz maturalny - funkcje

Zestaw zadań maturalnych z lat ubiegłych posegregowanych tematycznie. Temat przewodni zestawu - funkcje.

Czytaj dalej"Arkusz maturalny - funkcje"

Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 7

Informacja do zadań 7. i 8.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=2x2+5x.

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022

2015

Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu

A. x=-\frac{5}{4}

B. x=\frac{5}{4}

C. y=-\frac{5}{4}

D. y=-\frac{25}{16}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2021/2022 - Matura czerwiec (02.06.2022) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura czerwiec 2022 p. podstawowy matematyka - z. 7"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021

2015

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=−2(x+3)(x−5). Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f, ma współrzędną x równą

A. (−3)

B. (−1)

C. 1

D. 5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 10"

Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021

2015

Funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x)=-2(x+1)(x-3) jest malejąca w przedziale

A. ⟨1, +∞)

B. (−∞, 1⟩

C. (−∞, −8⟩

D. ⟨−8, +∞)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (05.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021

2015

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji określonej w zbiorze ⟨−6, 5⟩.

Funkcja g jest określona wzorem g(x) = f(x) − 2 dla x ∈ ⟨−6, 5⟩. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Liczba f(2) + g(2) jest równa (−2).

B. Zbiory wartości funkcji f i g są równe.

C. Funkcje f i g mają te same miejsca zerowe.

D. Punkt P = (0, −2) należy do wykresów funkcji f i g.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura maj (05.05.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2021 p. podstawowy matematyka - z. 7"

Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Na wykresie przedstawiono wykres funkcji f.

Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Dziedziną funkcji f jest przedział (−4, 5).

B. Funkcja f ma dwa miejsca zerowe

C. Funkcja f dla argumentu 1 przyjmuje wartość (−1).

D. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział (−4, 5⟩.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura marzec (04.03.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2021 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej g. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(1; 1).

Zbiorem wartości funkcji g jest przedział:

A. (-∞; 0>

B. <0; 2>

C. <1; +∞)

D. (-∞; 1>

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 8"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 9

Informacja do zadań 8.–10.

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,-4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f .

Źródło CKE: egzamin maturalny maj 2019

Zadanie 9 (0-1)

Największa wartość funkcji f w przedziale <1,4> jest równa

A. -3

B. -4

C. 4

D. 0

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 8

Informacja do zadań 8.–10.

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(2,-4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f .

Źródło CKE: egzamin maturalny maj 2019

Zadanie 8 (0-1)

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

A. (∞,0>

B. <0,4>

C. <-4,+∞>

D. <4,+∞>

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

Źródło: CKE matura poziom podstawowy 2015

Zbiorem wartości funkcji f jest

A. (-2,2)

B. <-2,2)

C. <-2,2>

D. (-2,2>

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 8"