Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 26

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-2)

Rozwiąż nierówność 2x2-3x>5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura maj poziom podstawowyAnaliza:

Ustalmy dziedzinę: x należy do liczb rzeczywistych, co zapisujemy jako

Potraktujmy tą nierówność jak równanie

Przenieśmy 5 na lewą stronę ze zmianą znaku:

Rozwiążmy to równanie. Poniżej przedstawione są dwa sposoby:

I sposób

Teraz to powinno Ci już przypominać funkcję kwadratową . A tą rozwiązujesz zazwyczaj za pomocą delty. Policzmy:

Zaznaczmy rozwiązania na osi oraz naszkicujmy parabolę. Ponieważ jest dodatnie to ramiona są skierowane do góry:

Wracamy ponownie do nierówności.

Zaznaczmy, jakie znaki przyjmują rozwiązania nierówności kwadratowej w poszczególnych przedziałach. Nad osią jest plus, poniżej minus:

W przedziałach i nierówność przyjmuje wartości większe od zera.


Odpowiedź:

Rozwiązaniem nierówności są liczby z przedziałów i .
Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

32 + = 41